Män som hatar kvinnor

Allt yngre killar slår sina lika unga - eller yngre - flickvänner. Unga kvinnor som utnyttjas sexuellt på brutala sätt. Verklighetsbeskrivningarna från besöket på Utväg i Skövde skar in i benmärgen på oss som lyssnade. Verksamheten som jag besökte i fredags är ett samarbete mellan femton kommuner och Västra Götalandsregionen.

En hygglig del av finansieringen kommer från vår regering! Man jobbar akutpreventivt och långsiktigt för att minska våld i nära relationer. Målgruppen är slagna eller hotade kvinnor och barn, men också männen som oftast driver våldsspiralen. Inte minst viktigt är Utvägs arbete att påverka ungas attityder och förhållningssätt. Att bruka våld eller acceptera våld är inte ok.
Det står klart att vi politiskt kan göra massor av sociala stödinsatser för att minska problem, men allt måste börja tidigt. I familjen, i de unga åren och i tonåren. Våra värderingar och vårt beteende fylls av våra egna erfarenheter. Kärlek är grunden, konsekvenser verktyget. Skolan är A och O för att klara framtiden. Tillgången på jobb och frihet från kriminalitet och våld under uppväxten avgör så mycket. Detta är välkänt sedan länge och kristallklart hos Utväg.

De engagerande poliserna och verksamhetsledaren jag mötte var proffsiga. Intressant är att de känner tveksamhet till om s k skyddat boende som verkligen är skyddat. Är det rimligt att vi låter ideella organisationer ansvara för sådan kanske livsavgörande verksamhet? Dödshotade kvinnor är ofta inte alls skyddade rent polisiärt, säger polisen. Varför då frågar jag mig själv?

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018