Slut på kontot hos polisen

Att styra polisen är svårt. Verktygen är lagar, regleringsbrev, budget, utnämningar samt den mer informella styrningen vid månadsmöten med departementet. Vi kan göra massor för att effektivisera svensk polis, men det krävs också en hållbar långsiktigt finansiering för att svara upp mot våra politiska målsättningar för verksamheten.

Polisen själv räknar i sin senaste prognos med ett underskott på nästan 1,1 miljarder kronor i år. Ökningen jämfört med prognosen innan beror enligt RPS på EU-ordförandeskapet samt vår nya rejäla satsning mot GOB (Grov Organiserad Brottslighet).

Jag menar att det misstag vi kan ha gjort är att vi möjligen satsade för mycket pengar på polisen i början av mandatperioden, innan det fanns så många nyutbildade poliser att anställa.
Polisen i hela vårt land satsade då istället på civilanställda samt diverse tveksamma investeringar. Nu kanske några myndigheter får växla civilanställda mot poliser när antalet - vad avser grundutbildning - färdiga poliser ökar.

Helt klart är dock att rättsväsendet måste få mer resurser över hela linjen - från polis till kriminalvård. Rättstaten kostar. Alternativet är alltid dyrare i förlängningen. Jag och Folkpartiet lägger ner rätt mycket kraft just nu för att se till att vi får fler anställda i - och ett än kraftfullare - svenskt rättsväsende framöver. Budgetförhandlingar är dock alltid jobbiga. Önskemålen och listorna är långa.

Jag skriver tillsammans med en partikollega om bland annat detta i dagens NSD http://www.nsd.se/opinion/debatt/artikel.aspx?ArticleId=4410171

Kommentarer

bigioben sa…
I HAX blogginlägg skriver/citerar du i kommentarerna:

----------
"Inför FRA-omröstningen var folkpartiets gruppledare Johan Pehrson tydlig med att han förväntade sig att partiets riksdagsledamöter skulle rösta enligt partilinjen. Inget konstigt, enligt statsvetaren Sören Holmberg vid Göteborgs universitet.

- I många medier har ledarskribenter och andra passat på att anklaga partierna för att vara busar. Men vi har en partidemokrati där man röstar på partier, inte på personer. I en sådan demokrati ska partierna rösta sammanhållet på det program det lagt fram."
----------

Sista meningen är intressant. Var i ert program/valmanifest inför valet 2006 finns det någon passage som täcker FRA-lagen? Det är ju den texten vi "undersåtar" har att ta ställning till när vi bestämmer oss för hur vi ska rösta - och den text ni sedan förväntas följa.

Saknas en fråga där, eller rent av får en helt annan lösning än den föreslagna, faller hela Sören Holmberg-citatet. Då har ni inte mandat från väljarna att göra något och inte heller kan ni kräva av era ledamöter att de ska följa en icke-existerande (eller omvänd) partlinje. Det är att lura väljarna.

Jag upprepar frågan: var i (fp):s valmanifest eller partiprogram stod det något som täcker in FRA-lagen?
Sverige har haft en oreglerad signalspaning av allt som gått att komma över i årtionden. Det har skyddat vårt land, demokratin och de värden vi står för.

Detta har Folkpartiet stått upp för. En demokrati har inte bara en rättighet att försvara sig och utan också en skyldighet.

Nu har vi valt att tydligare reglera detta för framtiden. Kontrollmekanismer, begränsningar och insyn stärks. Arbetet har föregåtts av tio år av utredningar, remisser och omarbetningar. Allt i största öppenhet.

Inte en bloggare skrev om detta. Varför? Knappt någon annan heller.

Eftersom ingen vet att alla alltid är snälla är detta vi nu genomför så klart viktigt.

Detta står vi också för.

Att alla frågor som bereds i en demokrati skulle vara med i ett valprogram är ju orimligt.

Särskilt de som ingen knappt diskuterar.

// Johan

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018