Mord ska ge livstids fängelse


En av alliansens viktigaste målsättningar är att skärpa straffen för allvarliga våldsbrott. Som ett led i detta skärper vi nu straffet för mord. Straffet för mord ska från och med 1 juli vara livstids fängelse om det finns försvårande omständigheter. Tillsammans med allianskollegorna i justitieutskottet skrev jag om detta i Norrköpings Tidningar.
 
Vi anser att livstids­straffet ska användas i större utsträckning och vara det straff som används i en majoritet av fallen av mord. Så är det inte idag. I samhället idag ser vi en positiv utveckling där brottsligheten minskar och människor känner sig tryggare. Det är bra. Samtidigt ser vi att straffen för mord ofta inte återspeglar brottets allvar.
 
Ett mord är ett angrepp på den mest grundläggande av alla rättigheter, rätten till liv. Den utveckling vi sett i domstolarna de senaste åren, där allt färre dömts till livstid för dessa brott, är inte tillfredsställande. De förändringar som nu införs innebär att fall av mord som tidigare inte ledde till livstidsstraff ska göra det i större utsträckning.
 
Omständigheter som ska tala för livstids fängelse är exempelvis att gärningen varit särskilt hänsynslös genom att den medfört svårt lidande för offret, att den förövats inför ögonen på närstående till offret, eller att den föregåtts av noggrann planering.
 
Mot alliansen i denna principiella och viktiga fråga står en splittrad opposition. Vänsterpartiet vill avskaffa livstidsstraffet. Vad är en lämplig påföljd för ett mord i Vänster­partiets värld? Vänster­partiet och Miljöpartiet röstade emot straffskärpningen samtidigt som Social­demokraterna ställde sig bakom alliansens linje om skärpta straff för mord.
 
Frågan är hur Social­demokraterna ska forma en gemensam politik med Vänsterpartiet och Miljö­partiet? Kommer straffe­t för mord att bli lägre om oppositionen kommer till makten?
 
 
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Antisemitism

Liberalt vägval