Äntligen har Storbritannien stängt khat-luckan

I maj besökte jag och min liberale kollega, tillika vice ordförande för det europeiska ALDE-partiet, Olle Schmidt Storbritannien för att diskutera tuggdrogen khat. Här kan du läsa mitt blogginlägg om resan. Någon vecka efter vår resa nåddes vi av det glada beskedet att Storbritannien valt att förbjuda drogen. Samtidigt är just drogpolitiken något som måste diskuteras mer inom EU. Om detta skriver Olle och jag om i VLT i slutet av juli 2014.
 
 
Den europeiska unionen bygger på samarbete mellan demokratier. Detta är vår styrka. Men vi måste bli ännu bättre. Ett tydligt exempel där vi måste stärka det europeiska samarbetet är arbete mot narkotikan.
 
Just kampen mot drogerna ligger inte på EU: s bord.Varje medlemsland ansvarar själv för sin narkotikapolitik.
 
Men att tro att ett globalt problem kan lösas på nationell nivå är orimligt. Knarkhandlarna samarbetar över nationsgränserna och EU-länderna borde göra detsamma för att stoppa dem.
 
Ett exempel som nu kan lyftas fram som en framgång är tuggdrogen khat. Drogen, som narkotikaklassades i Sverige redan på 198 0-talet, har under lång tid relativt enkelt smugglats in i vårt land i stora mängder genom EU:s två legala inkörsportar: Nederländerna och Storbritannien.
 
Nederländerna förbjöd drogen 2012 men Storbritannien har dragit på beslutet. Under alltför lång tid var Storbritannien ett nav för smuggling av khat till övriga EU och till Nordamerika.
Detta hade kunnat motverkas tidigare om inte oppositionen i inrikesutskottet satte sig på tvären. De menade att det saknas tillräckligt med bevis för medicinska eller sociala skadeverkningar som skulle rättfärdiga ett förbud.
 
Men nyligen fick Storbritanniens inrikesminister Theresa May sin vilja igenom, och sedan någon vecka tillbaka är drogen khat förbjuden även i Storbritannien. När nu Storbritannien tar kraftfulla åtgärder mot khat kan London undvika att bli det enda regionala navet för smuggling av drogen i Europa.
 
Sedan Nederländerna beslutade att kriminalisera khat har beslag av drogen från Storbritannien till Nederländerna redan Ökat i omfattning och frekvens. Åren 2011-2012 importerades 2 560 ton khat från Kenya, Etiopien och Yemen till ett värde på 140 miljoner svenska kronor. Till Sverige kom 18 ton och i år har tullen redan konfiskerat mer än fyra ton khat.
 
Förutom de hälsovådliga och sociala riskerna finns även belägg för att smugglingen av khat finansierar kriminella organisationer. Narkotikasmugglingen till Europa ger terroristerna en stabil inkomstkälla för att betala för vapen och legosoldater.
 
Ska vi lyckas pressa tillbaka den organiserade brottsligheten och flödet av narkotika över våra gränser måste vi ha mer gränsöverskridande samarbete - inte mindre.
 
Därför vill vi utveckla det europeiska polissamarbetet Europol till en europeisk polismyndighet med befogenhet att utreda gränsöverskridande brott, ett "europeiskt FBI".
 
USA har 318 miljoner invånare och en övergripande polismyndighet, FBI, med cirka 35 000 anställda. EU har 505 miljoner invånare, men idag har Europol endast 850 anställda och jämförelsevis små befogenheter.
 
EU måste ta i narkotikafrågan som den polisfråga det de facto är till stor del.
 
Vi måste också harmonisera synen på droger och i alla EU:s medlemsländer behöver dela uppfattningen om att khatdrogen å är skadlig. Storbritanniens beslut att förbjuda khat visar att det genom goda argument går att hitta gemensamma lösningar.
 
En enad syn på narkotikan hjälper främst en grupp som redan är alltför marginaliserad.
 
 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018