Låt försäkringsbolagen hjälpa polisen lösa brott

Antalet bedrägeribrott ökar kraftigt och det är en minst sagt lukrativ bransch för kriminella nätverk i Sverige. Id-kapningar, bluffakturor, bidragsbrott och försäkringsbedrägerier blir allt viktigare som finansieringskällor för organiserad brottslighet.

Internationella stöldligor genomför bostadsinbrott och stjäl båtmotorer, lyxbilar och entreprenadmaskiner. Sverige ligger högt upp i den europeiska statistiken över bostadsinbrott samtidigt som uppklarandet ligger på endast fyra procent.
Erfarenheter visar att de kriminella nätverken snabbt anpassar sig efter ändrade förutsättningar. De fokuserar på länder och brottstyper med låg upptäcktsrisk och relativt korta påföljder. Tyvärr är Sverige ett sådant land. Egendomsbrott och bedrägerier har för låg prioritet inom polis och rättsväsendet. Under senare år har det skett en viss förbättring. Men det finns mycket mer att göra. Målet måste vara att betydligt fler id-kapningar, bostadsinbrott och stölder faktiskt blir föremål för utredning. Detta kräver ökade resurser, ändrade prioriteringar och högre effektivitet.

Det finns idag en väl fungerande samverkan mot grov organiserad brottslighet mellan ett tiotal myndigheter. Det är hög tid att på allvar involvera näringslivet på lämpligt sätt i detta arbete. Även privata aktörer har kunskap och information som är värdefull i kampen mot organiserad brottslighet.

Tillsammans med Annika Brändström, vd Stöldskyddsföreningen, och Mats Galvenius, vd Larmtjänst AB, skriver jag om detta på Aftonbladet.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Antisemitism

Liberalt vägval