En ekonomi i balans ger ökad tillväxt och fler i arbete

Många europeiska länder har drabbats hårt av lågkonjunkturen, men tack vare en alliansledd regering har ordning och reda i finanserna stärkt Sveriges ekonomi.

Tillsammans med mina kollegor, Alliansens företrädare i Örebro län, Lotta Olsson (M), Lars Axell Nordell (KD), Helena Wilhelmsson (C) skrev jag i NA den 10 augusti om hur vi i Alliansen har ökat sysselsättningen och dessutom sänkt statsskulden trots en rådande lågkonjunktur. Läs gärna artikeln i sin helhet här.

Vi i Alliansen har arbetat hårt för att leda ett land som ska präglas av en stark ekonomi och tillväxt. För att tillväxt ska ske, krävs människor i arbete, företagare som skapar arbete och ett stort ansvar för ekonomin.

Vår politik har lett till fler människor i arbete och tillväxt i Sverige, vi kommer att fortsätta i den riktningen genom att bevara våra arbetsreformer och skapa nya arbetsreformer som leder till ännu fler jobb.
Fler människor i arbete och ännu fler ska det bli, vår målsättning är att femmiljoner människor ska arbeta år 2020.

Det innebär att 350 000 fler människor ska ha ett jobb att gå till. För att uppnå detta mål har vi lagt stor fokus på att se till vilka som i dag står utanför arbetsmarknaden, vi föreslår ett antal åtgärder som ska stärka arbetstillfällen för olika grupper.

Vi föreslår bland annat att nyanlända ska få snabbare vägar till ett jobb, instegsjobb ska skapas via vuxenutbildning och handläggningen av betygsöversättningar måste ske snabbare. Utbildad arbetskraft i vårt land får inte gå till spillo på grund av krångliga processer.

Vi vill också att människor med funktionsnedsättning ska få större stöd, mer kurser som ska motivera till högre utbildning och utveckla Samhall, statens företag som skapar arbeta åt människor med olika funktionsnedsättningar.

Vi i Alliansen vill satsa på utbildning och ge arbetsgivare incitament för att skapa fler jobb. Ett arbete är mer än bara ett jobb, det ger kolleger, semester, ett självständigt liv och framför allt skatteintäkter till vår välfärd, skola, vård och omsorg.

Våra motståndare på andra sidan, använder många fina ord och för en politik som inte går att genomföra. S, V, MP- och SD kan inte finansiera sina reformer. Att ta bort de arbetsreformer Alliansen har infört innebär färre jobb och mindre intäkter till framtidens utmaningar. Vi har i dag en opposition som är emot arbetslinjen.

Vi i Alliansen står tillsammans för en politik som ska skapa möjligheter till våra länsinvånare, som ung, förälder, äldre, sjuk eller frisk ska du få dina behov tillgodosedda. För att uppnå det måste vi satsa på jobben som ska finansiera vår välfärd och välgång.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Antisemitism

Liberalt vägval