Nya straffskalor för allvarliga våldsbrott

År 2010 genomfördes en generell skärpning av straffen för allvarliga våldsbrott. Sedan dess har Brå utvärderat reformen. Det har visat sig att reformen har fått ett betydande genomslag i rättstillämpningen, bland annat i form av strängare straff för grov misshandel.

Med detta har det behövts ytterligare åtgärder för att åstadkomma en skärpt syn på allvarliga våldsbrott bland annat genom höjda minimistraff. 

Igår överlämnade utredningen om skärpta straff för allvarliga våldsbrott sitt betänkande Straffskalorna för allvarliga våldsbrott (SOU 2014:18) till justitieminister Beatrice Ask.

Utredningen föreslår att straffen för vissa allvarliga våldsbrott ska skärpas och att minimistraffen för ett antal av de allvarliga våldsbrotten höjs.

Fängelsestraffen förlängs med mellan tre månader och två år. De nya minimistraffen ska vara som följer:

Grovt olaga hot respektive grovt olaga tvång: fängelse i nio månader (för närvarande sex månader)
Grov misshandel respektive grov utpressning: fängelse i ett år och sex månader (för närvarande ett år)
Grovt rån respektive synnerligen grov misshandel: fängelse i fem år (för närvarande fyra år)
Dråp: fängelse i åtta år (för närvarande sex år)

Vidare föreslår utredningen att straffskalorna för brott mot lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor förändras och höjs så att de bättre överensstämmer med straffen för andra grova våldsbrott.
Utredningens föreslår också att brottet barnadråp avskaffas. Det ska ersättas av ett nytt brott: dråp under förmildrade omständigheter med en straffskala upp till åtta års fängelse.

Lagändringarna kan träda i kraft tidigast den 1 juli 2015.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Större partier måste ta ett större ansvar

Vivalla och böneutrop