Frågor och svar om framtidens vapenlagstiftning

Jag får väldigt många frågor gällande framtidens vapenlagstiftning. Därför har jag nedan samlat ihop de vanligaste frågorna och mina svar.


1) Är legalt vapeninnehav ett problem, kopplat till grov kriminalitet i Sverige?
Det legala vapeninnehavet för legitima ändamål är förstås inget problem i sig. Det viktiga är att på ett effektivt och rättssäkert sätt förebygga att kriminella skaffar sig tillgång till vapen. Vapensmuggling och annan svarthandel är viktiga kanaler för kriminella som behöver skaffa sig vapen, men varje år begås också mellan 200 och 300 stölder från bostäder och fritidshus, skytteorganisationer, vapenhandlare m.m.

2) Ska vapenmagasin jämställas med skjutvapen, och därmed vara licenspliktiga?
Det finns ett utredningsförslag om att vapenmagasin i likhet med slutstycken, eldrör, pipor m.m. ska vara licenspliktiga. Frågan diskuteras just nu i regeringsarbetet och jag vill inte gå händelserna i förväg.

3) Anser ni att tillstånd att inneha halvautomatiska kulgevär för målskytte inte ska kunna meddelas för vapen som kan laddas med mer än sex patroner?
Vi förhåller oss avvaktande till detta utredningsförslag. Det är viktigt att skärpningar av vapenlagstiftningen tar sikte på sådant som är reella problem.

4) Tycker ditt parti att tillstånd att inneha halvautomatiska gevär för målskytte ska tidsbegränsas till att gälla i högst fem år?
Vi är tveksamma till detta utredningsförslag, av samma skäl som under punkt 3.

5) Ska helautomatiska vapen (k-pistar) helt förbjudas för målskjutning?
Helautomatiska vapen kan på grund av sin eldkraft döda eller allvarligt skada ett stort antal människor på kort tid. Ett sådant vapen kan därför vara mycket farligt i händerna på en person med brottsliga avsikter, till exempel genom stöld eller inbrott. Jag anser därför att det är rimligt att göra en översyn av lagstiftningen på denna punkt. Det är dock rimligt att ha långa övergångstider, och av principiella skäl är jag också emot förslaget att i efterhand dra in icke tidsbegränsade tillstånd.

6) Vad har ditt parti för generell inställning till jakt och målskytte i Sverige?
Det är en viktig del av många människors liv och vardag. Både jakt och målskytte engagerar många människor, och ansvarsfull jakt bidrar också till god viltförvaltning.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Vivalla och böneutrop

Antisemitism