Bra möte med TCO

Igår var jag på ett bra möte med delar av TCOs ledning.
TCO samlar mängder av människor som samlande fack. Här finner vi många av Sverige lärare, poliser, banktjänstemän, industritjänstemän eller vård-/omsorgspersonal. Vi har väldigt mycket gemensamt.
TCO och FP vill sänka marginalskatterna. Hälften kvar står båda för. Vi älskar båda höga skatteintäkter för en stark och solidarisk välfärdssektor. All forskning visar på att sänkta marginalskatter bidrar till just högre skatteintäkter.
TCO och FP ser gärna en tredje pappamånad. Ingen av oss är revolutionärer, men vi är medvetna och fokuserade på stärka jämställdheten i Sverige. Då är det rimligt att vi tar ytterligare steg för att kodifiera att fler män de facto är hemma med sina barn under småbarnsåren. Men att vi gärna sporrar detta ytterligare med jämställdhetsbonus och en ytterligare pappa/mamma-månad.
TCO och FP reformerar gärna A-kassan i Sverige. En tydlig omställningsförsäkring med högra tak början av omställningen. Det stärker matchningen och ökar tilltron till välfärdssystemen. Vi är helt eniga om att krav och kontroller på arbetssökning ska ligga kvar samt kunna stärkas ytterligare. Vi tycker lite olika om hur stor del som skall vara obligatorisk och om den skall vara statlig eller ej.
Samsynen på dessa sakfrågor och  många andra visar på att TCO-medlemmar i mångt och mycket är liberaler. De borde också rösta på Folkpartiet liberalerna.


Tillsammans med TCOs ordförande Eva Nordmark

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018