Intervjuad av Agenda om våld mot kvinnor, besöksförbud och fotbojor

Jag har precis blivit intervjuad av SVT:s Agenda om hur de kontakt- och besöksförbud som finns idag fungerar. Jag anser att dessa är för veka och att vi tidigare ska kunna använda oss av elektronisk övervakning för att skydda den person som är hotad.


De kontaktförbud som finns för att skydda utsatta och förföljda kvinnor överträds allt oftare. För att komma till rätta med denna allvarliga utveckling och hjälpa redan utsatta kvinnor i deras situation behövs förändringar i lagstiftningen och tydliga kommunala insatser. 

Lagstiftningen är för snäv - det krävs helt enkelt för mycket för att en person ska kunna dömas till fotboja. Dessutom ser man i en större grad till integriteten hos den person som hotar än värnar integriteten hos den utsatta. 

Kraven är för högt ställda och med dagens system måste en situation bli mycket mycket allvarlig innan ett särskilt utvidgat kontaktförbud används. Med andra krav i lagstiftningen skulle användningen av fotboja kunna används oftare. Jag tror att det är viktigt att vi ökar möjligheterna att använda elektronisk fotboja. Både hotbilden och offrets rätt till rörelsefrihet ska väga tyngre än idag och kontaktförbud med fotboja ska kunna beslutas om som en förstahandsåtgärd. Här ingår också att ytterligare stärka offrets skydd vid frisläppande av fängelsedömda. Förövare som dömts för grova brott mot närstående också ska kunna få kontaktförbud med fotboja direkt efter fängelsetiden.

Jag tror att detta skulle hjälpa både den som utsätts och den som inte kan låta bli att söka kontakt och kränka en annan människa genom hot och förföljelse.
  Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Vivalla och böneutrop

Antisemitism