Vapenbyk?

I den underliggande frågan om svensk vapenexport finns det meningsskiljaktigheter. Vad är vapen? Idag kanske elektroniska kommunikaitonssystem är viktigare än kanoner för att kväsa demokratirörelser. Vad är en demokrati? Norge är solklart. Egypten? Här är vi beredda är dra gränsen olika också inom regeringspartierna.

I den s k Saudifrågan som nu rullar runt i medierna ställs massor av frågor. En del rätt berättigade. Dessa kommer nu till fullo att kunna tas om hand av riksdagens konstitutionsutskott, parallellt med de övriga kontrollfunktioner vi har i riksdagen som frågor, interpellationer och debatter, som kan ge bredd åt frågeställningarna. Det är dock KU som ska kunna ge djup. Det fina med KU är att här kan sekretess hävas och allt ljus låta skina över fakta. Vilken GD som sa och gjorde vad - och när.

Att tillsätta ett särskilt granskningsorgan vore inte att gagna demokratin Sverige. Vi har KU för just tillfällen som dessa.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Större partier måste ta ett större ansvar

Vivalla och böneutrop