Bluffakturor

Bluffakturor har blivit ett allt större problem som drabbar småföretagare och utnyttjas av den organiserade brottsligheten.

Folkpartiet ligger bakom den utfrågning i riksdagen som nu pågår för att komma tillrätta med Bluffakturorna.

Regeringen har agerat på området. Bl.a. har vi säkerställt att den som drabbas av bluffakturor ska kunna få rättelse hos Kronofogdemyndigheten.

Vi vet att den här kriminaliteten omsätter stora belopp. Det finns också uppgifter om att dessa verksamheter faktiskt kan ha kopplingar till våldsspiralen och bland annat morden i Malmö. Därför krävs ett mer offensivt arbete mot de kriminella som ligger bakom. Regeringen har inlett ett brett arbete för att se över möjligheten att skärpa bedrägerilagstiftningen när det gäller just bluffakturor.

Polisen måste bli betydligt bättre på att utreda misstänkta fakturabedrägerier. En nationell samordning för hantering av brotten är helt nödvändig. Dessa kriminella nätverk är inte sällan nationellat verksamma. Det duger inte att polisen lokalt utreder denna verksamhet med kanske ett par poliser var. Istället krävs en nationell ledning.

Om inte detta sker tillräckligt effektivt från alla polismyndigheter måste regeringen överväga att ge Rikspolisstyrelsen och Rikskriminalpolisen i uppdrag att leda detta arbete över hela landet. Denna möjlighet finns enligt Polislagen.

Ett axplock av artiklar som berör frågan;
Läs Caroline Åkerlunds artikel på Ekot om debatten om bluffakturor

SvD näringsliv skriver "Högt pris för bluffakturor"

"Polisen måste prioritera brott mot småföretagare", säger Elisabeth Thand Ringqvist. Vd, Företagarna

"Han hotade med inkasso", Lena Karlsson

Frisören Britt-Marie Hallqvist fick bluffaktura - och hjärtinfarkt, läs hela artikeln här.

"Regeringen blundar för bluffakturorna", Veronica Palm. Ordförande (S) för riksdagens civilutskott

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018