En ny polis


Idag var jag med och presenterade helt nya förutsättningar för svensk polis och dess framtida organisation. SOU 2012:13. En omorganisation gör dock ingen polis mer effektiv. Men dagens utredningsförslag är en viktig förutsättning. Förtroendet för svensk polis ökar och färre uppger sig vara utsatta för brott. Men det finns betydligt mer att göra. Dagens polisorganisation är ett direkt hinder mot en mer effektiv svensk polis.

Jag är särskilt glad över förutsättningarna för förutsättningarna nu ges att nationellt kraftsamla mot grov organiserad brottslighet och vi tillskapa specialistavdelningar för våld i närarelation, hatbrott eller för den delen bluffakturor. Dessutom brett stöd för starkare tillsyn och uppföljning som ett avgörande kvalitetsinstrument.

Nu gäller det att genomför en nationell pols. Dessutom måste vi fortsätta jobba med kultur, utbildning, verktyg och målinriktning för svensk polis och svenskt rättsväsende som helhet.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018