Ett effektivare rättsväsende

Under den gångna mandatperioden genomförde vi i Alliansen en kraftfull förstärkning av rättsväsendet. Satsningarna har börjat ge resultat. Ett exempel är Brottsförebyggande rådets stora nationella trygghetsundersökning som presenterades tidigare i år. Den visar att enskildas känsla av otrygghet och oro för brott har minskat under perioden 2006–2009. Dessutom uppger allt färre människor att de utsatts för brott, och detta samtidigt som anmälningsfrekvensen tenderar att öka.

Denna utveckling har blivit möjlig genom fler lokalt förankrade poliser, som väl känner sitt område och sina medborgare, samt ökad synlighet av poliser på gator och torg på de tider när de behövs. Därtill har viktiga steg framåt tagits när det gäller att kraftsamla mot den grova brottsligheten. Men allt är långt ifrån bra och vi har mycket kvar att göra. Ambitionsnivån i kampen mot brottsligheten måste höjas ytterliggare.

Den kommande mandatperioden kommer vi därför att satsa på att förstärka hela rättsväsendets effektivitet. Detta ska framförallt ske genom ett allt effektivare resursutnyttjande i rättsväsendets alla delar. Det är dags att själva innehållet i verksamheterna fullt ut sätts i fokus.

Ett exempel är polisen som under 2011 får 400 miljoner kronor extra i budgeten. Kravet från regeringen är att de extra resurserna ska utnyttjas väl, att rättsväsendet ska bli mer effektivt med färre begångna och fler uppklarade brott som följd. Dessutom prioriteras arbetet med att förebygga ungdomsbrottslighet och att hitta bättre metoder för att få unga som hamnat i kriminalitet på rätt bana.

Vi har kommit en bit på vägen. Men, allvarliga problem med rättsväsendets effektivitet kvarstår, och rättsväsendet måste därför fortsatt vara i fokus under nästa mandatperiod. Genom ett rättssäkert, resursstarkt och effektivt rättsväsende stärker vi brottsbekämpningen och ökar tryggheten för alla människor.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018