Terrorhot?

Terrorism är en stor utmaning. Det handlar om mer eller mindre fanatiska människor som är beredda att blint döda för sin egen "höga" sak. Dessa personer måste motverkas på alla nivåer. Det är en svår kamp som måste föras på ett sätt som är förenligt med de mänskliga fri- och rättigheterna. Det är till exempel oacceptabelt att, som i fallet med Guantánamolägret, hålla personer fängslade på obestämd tid utan rättegång. Den som misstänks för medverkan i terrorism eller andra allvarliga brott ska ställas inför rätta eller avvisas till sitt hemland. Det är centralt att hålla en rimlig balans mellan rättstrygghet, rättssäkerhet och integritet.

Enligt vissa uppgifter har risken för försök till nya stora terrordåd ökat i vår del av världen (se DN, SvD och Expressen). SÄPO har i Sverige idag höjt beredskapen avseende vårt land. Det är välkommet att EU:s samordnare för kampen mot terrorism för kort tid sedan presenterade en rad rekommendationer gällande vilka områden där framsteg skulle kunna göras antingen för att förbättra nationell och europeisk lagstiftning när det gäller kampen mot terrorism eller för att underlätta tillämpningen av redan befintliga bestämmelser. De områden som tas upp är domstolarna, särskilda utredningstekniker, rätten till försvar, det rättsliga samarbetet, det internationella perspektivet samt EU:s strategi för lagföring och kriminalpolitik. Initiativet är bra. Mer kan, och bör, göras för att minimera riskerna för terrordåd.

EU:s arbete vilar på fyra ben. 1) Förebyggande arbete: EU ska förhindra att personer söker sig till terrorism genom att analysera bakomliggande faktorer och arbeta förebyggande. 2) Skydd mot terrorism: EU ska bli bättre på att skydda civil infrastruktur 3) Undersökande arbete: EU ska hjälpa till i undersökningar mot misstänkt terrorism. 4) Höjd respons: EU ska förbereda sig inför eventuella terrorangrepp för att minimera skador.

Kampen mot terrorismen måste effektivt undanröja terrorismens långsiktiga drivkrafter, såsom fattigdom, förtryck, isolering, våldsideologier och hat. Men vi måste också ha de rätta verktygen för att kunna motverka och undanröja akuta hot.

Kommentarer

U DO NEWS sa…
TerrorStorm Full length version

Om du överhuvudtaget vill förstå varför så många inte delar din uppfattning om att dagens makthavare är bäst lämpade att ta hand om terrorhotet, så får du först ta dig tid att lyssna på motståndarsidan.

Se filmen som jag länkar till ovan och dubbelkolla dess fakta själv som filmen hänvisar till och gör sedan din egen bedömning.

Du behöver förstå vad du har att göra med och gå in på djupet av dessa fakta för att överhuvudtaget förstå vad detta handlar om. Samt diskutera ämnet i sak istället för att fly ifrån ämnet genom att inte ens se över vad som förs fram.
Antar att du vet att av 913 händelser under 2008-09 som klassats som terroristincidenter så svarade islamister under 2008 för noll och under 2009 för en. De som svarade för flest var ETA i Spanien och sedan olika grupper på Korsika.

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018