Bättre skydd mot stalkning

Systematisk förföljelse, så kallad stalkning, kan ske genom övervakning, trakasserier eller förtäckta hot. Många som förföljer en person lider av psykiska störningar. Förföljelsen är ofta systematisk men når inte upp till straffbestämmelserna om olaga hot, ofredande eller hemfridsbrott. Behovet av en ny, mer heltäckande, lagstiftning på detta område är tydligt.

Dagens proposition från regeringen är ett stort steg i rätt riktning. Förslagen från regeringen syftar till att stärka förbudets brottsförebyggande funktion och förbättra det skydd som förbudet avser att ge. Det handlar bland annat om en förbättrad lagstiftning kring besöksförbud, att elektronisk övervakning, s.k. fotboja, ska få användas för att kontrollera efterlevnaden vid vissa kontaktförbud och att olaga förföljelse införs i brottsbalken.

Förslagen är mycket bra. Det är inte offret som ska få sin frihet begränsad, utan istället förövaren.

Jag har tidigare skrivit om dessa förslag här.

Nyheten i SvD.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018