Politisk majoritet för hårdare krav för frigivning


Förra veckan blev det känt att den sexbrottsdömda före detta polischefen Göran Lindberg släppts ur fängelse efter att ha avtjänat fyra av de sex år han dömdes till. Detta ledde till en debatt om villkorlig frigivning.

I dag är huvudregeln att den som avtjänat två tredjedelar av sitt fängelsestraff blir villkorligt frigiven, alltså får avtjäna resten av straffet utanför anstalten, de flesta med övervakning.

Nu vill en majoritet av riksdagspartierna ställa hårdare krav på brottslingar för att de ska kunna släppas ur fängelset efter två tredjedelar av strafftiden (läs mer här). Det handlar bland annat om sexbrottslingar som inte vill delta i program som kriminalvården erbjuder.

Folkpartiet har sedan tidigare krävt att den som vägrat vård ska sitta tiden ut i fängelse. Vi tycker inte att villkorlig frigivning ska ske per automatik, utan bara ges till dem som har skött sig bra. Dessutom ska behandlingsprogram inom kriminalvården för personer dömda för våld mot kvinnor, sexualbrott och rattfylleri vara obligatoriska.

Skötsamhet ska naturligtvis löna sig, men väljer man att inte delta i behandlings- eller rehabiliteringsprogram så kan detta vara ett tecken på att man inte är inne på rätt väg och då är det rimligt att man inte heller får förmånen att friges tidigare.

Ett av de största problemen i t.ex. fallet med Lindberg är att han har deltagit i behandling under fängelsetiden, men inte bedömts helt mottaglig. Enligt kriminalvården fanns det också risk för återfall i brott.

Generellt tror vi i Folkpartiet inte att längre straff är lösningen på brottsligheten. Det krävs ett helhetsgrepp med starka brottsförebyggande insatser, tidiga och tydliga insatser mot ungdomsbrottslighet och en kriminalvård där fokus är på att minska återfallen.

Kriminalvårdens viktigaste uppgift är att se till så att färre återfaller i brott. Då måste vi satsa på en kriminalvård där arbete, behandling och utbildning ska löna sig. Vi vill se en human, individanpassad och effektiv kriminalvård, med tydliga mål och ökade resurser.

Därför är vi också stolta över att Alliansregeringen kraftfullt har förbättrat situationen i våra fängelser. I dag slås det rekord vad avser arbete, behandling och utbildning på våra fängelser, samtidigt som rymningarna och narkotikatillgången har minskat.


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Liberalt vägval

Brottsligheten fräter sönder samhällskontraktet