Öka möjligheten att använda elektronisk fotbojaIdag rapporterade Sveriges Radio om att de elektroniska fotbojor som ska förhindra personer med kontaktförbud att kontakta personer som de tidigare trakasserat fortfarande inte har börjat användas. Detta trots att det nya skyddet skrevs in i lagen 2011.
 
De elektroniska fotbojorna ska motverka överträdelser av kontaktförbudet och även göra det lättare att bevisa att en överträdelse ägt rum. Fotbojorna kopplas till en viss adress och ett visst område, som den som tilldömts kontaktförbud alltså inte får beträda. Om man ändå gör det sänds en signal till polisen.
Lagen om kontaktförbud är uppbygd som en trappa med tre steg:

1.       Kontaktförbud: förbud mot att ta kontakt med eller följa efter en person. Får meddelas om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att en person ska förfölja eller begå brott mot en annan person.

2.       Utvidgat kontaktförbud: förbud mot att uppehålla sig i närheten av den plats där en person bor, jobbar eller brukar vistas. Får meddelas om det kan antas att ett vanligt kontaktförbud inte är tillräckligt.

3.       Särskilt utvidgat kontaktförbud: förbud mot att uppehålla sig inom ett större område än vad som är möjligt med ett vanligt kontaktförbud. Får meddelas om någon brutit mot ett utvidgat kontaktförbud. Ska i normalfallet förenas med krav på elektronisk fotboja.

Fotboja får alltså bara användas om en person tidigare hamnat på steg 2 i trappskalan och brutit mot reglerna. Det finns inget utrymme för att besluta om fotboja om någon befinner sig på steg 1 och bryter mot reglerna. Då måste den personen först upp på steg 2 och därefter bryta mot förbudet ännu en gång. Detta är minst sagt märkligt.
 
En annan märklighet är att fotboja alltså bara får förekomma efter att man först provat och misslyckats med ett (utvidgat) kontaktförbud utan fotboja. Detta betyder således att det, med dagens regler, är omöjligt att besluta om fotboja som en förstahandsåtgärd – även om det finns ett brottsoffer som bedöms ha en extrem hotbild mot sig.
 
Detta är en orimlig ordning.
 
Vi i Folkpartiet har sedan länge drivit på för att användningen av fotboja ska öka. Jag tycker att det är rimligt att om hotbilden är tillräckligt allvarlig (till exempel om gärningsmannen begått andra grova brott mot offret) så borde kontaktförbud med fotboja också kunna meddelas som en förstahandsåtgärd. Man ska inte först behöva vänta på att ett kontaktförbud utan fotboja misslyckas.
 
Det är av största vikt att brottsoffrets skyddsbehov sätts i första rummet. Därför är jag inte främmande för att ett utvidgat kontaktförbud – och därmed möjlighet att använda fotboja – borde kunna meddelas i fler fall än i dag.


 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Liberalt vägval

Brottsligheten fräter sönder samhällskontraktet