Eleverna har rätt till en likvärdig skola - det är dags att förstatliga skolan!

Folkpartiet leder sedan 2006 en total omläggning av svensk skola. Vi har bland annat drivit igenom en ny läroplan med nya kursplaner och med tydliga och tidiga mål, fler och tidigare nationella prov, skriftliga omdömen, betyg från årskurs 6 och ny betygsskala med fler steg. Elevers rätt till särskilt stöd har stärkts och den speciallärarutbildning Socialdemokraterna avskaffade har återinförts. Eleverna får fler matematiklektioner. Det här är långsiktiga, viktiga reformer som kommer att förbättra resultaten i svensk skola. Men vi vill mer.

Och mer är nödvändigt. Den allvarliga, om än väntade, nedgången för elevernas resultat i PISA 2012 kräver ytterligare insatser och åtgärder.

En sådan åtgärd är att återigen förstatliga skolan. Vi i Folkpartiet vill att staten ska ta över ansvaret för allt som har med själva utbildningen att göra; staten ska vara arbetsgivare för lärarna och ansvara för att eleverna får så mycket kunskaper som möjligt med sig från skolan.

Måndagen den 10 februari presenterade regeringens särskilde utredare Leif Lewin sin rapport om effekterna av kommunaliseringen av den svenska skolan fick vi svart på vitt vilket misslyckande kommunaliseringen av den svenska skolan har varit. Rapporten finns att läsa här.

Sedan kommunaliseringen av den svenska skolan har skolresultaten har försämrats drastiskt, lärarnas löner har sjunkit i förhållande till andra yrken och likvärdigheten mellan kommunerna har minskat.

Vi i FP menar att om vi ska lyckas vända denna negativa trend och våra elevers allt sämre resultat så behövs kompetens hos skolledningen som många av landets 290 kommuner var för sig inte har. Genom ett förstatligande kan vi skapa en likvärdig skola för eleverna samt ge lärarna bättre arbetsvillkor och högre löner. Med ett förstatligande får vi högre status för läraryrket, en likvärdig skola och eleverna kan nå längre i skolan.

Exakt hur det ska gå till ska vi utreda, men en sak är säker: dagens dubbelkommando med både stat och kommun som ansvariga ska bort. Staten ska ha hela ansvaret för skolans kunskapsuppdrag.
 
I samband med att Leif Lewin släppte sin rapport passade jag på att besöka några skolor i Örebro län för att träffa lärare, elever och rektorer. Måndagen den 10 februari besökte jag och Karolina Wallström Wallerska skolan i Örebro. Här träffade vi lärare och rektorn. Flera deltagare insämde i att det behövs mer resurser till skolan. Dessutom var de upprörda för den negativa bild som finns i media om skolan när de känner att de som enskild skola och lärare kämpar och sliter.


Bilden är tagen på Wallerska skolan i Örebro
av Mats-Olof Liljegren
Dagen efter besökte jag och Christina Örnebjär, oppositionsråd i Kumla, Kumlaby skola och träffade ett lärarlag. Vi hade en mycket givande diskussion om skolans utmaningar inte minst bristen på studiemotivation. Kumla har också stora resursproblem och lärarlönerna ligger långt under rikssnittet.

Bilden är tagen på Möckelngymnasiet i Karlskoga
av Johan Liljeqvist

Onsdagens besök gick till Karlskoga och Möckelngymnasiet. Det fanns ett stort missnöje bland lärarna och rektorer inte minst på bristande resurser och låga resultat redan från grundskolan. Några lärare talade också om en känsla av uppgivenhet kring att elever med problem bara skickas vidare i systemet utan att fånga upp.

Bilden är tagen på Kyrkbackskolan av Johan Liljeqvist

Under torsdagen gjorde jag tillsammans med Henk Bijloo, kommunpolitiker i Ljusnarsberg, och Christina Örnebjär ett besök på Kyrkbackskolan i Kopparberg. Det är en liten skola med en väldigt hög trygghet ändå halkar tyvärr elevernas resultat efter.
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Liberalt vägval

Brottsligheten fräter sönder samhällskontraktet