Utanförskapet har minskat

Sossarna skriver idag på DN debatt om utanförskapet. Några reflektioner.

Regeringen h a r minskat utanförskapet, vilket Damberg och Repalu inte redovisar. Antalet helårsekvivalenter som lever på någon form av sociala ersättningar minskade med över 200 000 personer mellan 2006 och 2012. Det betyder att även om socialbidragstagarna ökat något, så har det sammantagna utanförskapet minskat. I siffrorna ingår personer som har någon form av sjukersättning, a-kassa, är i arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller har försörjningsstöd. Denna stora minskning i utanförskapet har lett till att det funnits mer pengar att satsa på välfärden. Utgifterna på välfärden har också ökat med ca 60 miljarder kr i reala termer sedan 2006.


Socialdemokraterna är på väg till ingenstans för jobb
Sysselsättningen har också ökat sedan 2006, vilket ger mer skatteintäkter till kommunerna. Andelen sysselsatta bland dem mellan 16-64 år har ökat sedan 2006.

Socialbidragstagarna ökar i lågkonjunkturer, så har det sett ut under lång tid. Det blir därför fel att jämföra med 2006, då det var högkonjunktur, eftersom vi fortfarande är inne i en lågkonjunktur. År 2000, till exempel, var antalet helårsekvivalenter som lever på socialbidrag högre än 2012. Dessutom har befolkningen ökat i antal sedan 2006. Justerar man för det blir skillnaderna mindre.

Det är dock ett problem att alltfler som egentligen är arbetslösa hamnar i försörjningsstöd. Damberg och Repalu redovisar dock inga åtgärder alls i sin artikel för att ändra på detta faktum. Detta tittar vi dock intensivt på i socialförsäkringsutredningen.  Nyligen presenterade vi underlagsrapporten Kommunala ungdomsanställningar - om välfärdspolitiska vägval bortom aktiveringspolitiken. Mycket intressant.

S har satt upp ett mål om lägst arbetslöshet i EU till 2020, men har inte politiken för att nå dit. Sverige har framför allt en hög arbetslöshet bland unga och utlandsfödda. S höjda skatter på att anställa unga och på servicesektorn gör det svårare för dessa grupper att komma in på arbetsmarknaden.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Vivalla och böneutrop

Antisemitism