Polisen i hela Sverige måste dra lärdom av dödsfall i arrest

 
Genom SVT:s senaste granskning har det framkommit att sedan januari 2012 har åtta personer dött i svenska arrester. Sju av dem hade omhändertagits enligt lagen om omhändertagande av berusade personer. I granskningen har experter också uttalat sig om att flera av dödsfallen troligen hade kunnat undvikas om personerna i stället hamnat på en intensivvårdsavdelning på sjukhus.
 
I granskningen har det bland annat berättats om diabetessjuka som misstagits för att vara påverkade och som tagits i förvar. Detta är naturligtvis inte acceptabelt. Polisen behöver rätt utbildning och kompetens för att kunna avgöra vilja personer som behöver sjukvård och vilka som behöver sättas i arrest. Dock ska det sägas att dessa fall sällan är solklara. De allra flesta fall handlar inte om diabetesjuka personer utan personer som missbrukar olika substanser som ofta är väldigt sjuka och trasiga. Men naturligtvis ska den som behöver vård få vård.

Ett annat problem är också att idag kan sjukhus vägra att ta emot personer som de tycker äventyrar säkerheten på avdelningen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tidigare markerat att de inte är intresserade av att sjukvården skulle ta över ansvaret för de så kallade fyllecellerna.

På samma sätt som polisen inte kan alla gånger kan avgöra vilken vård som är bäst för den sjuka/påverkade så kan heller inte sjukvårdspersonal alla gånger hantera våldsamma och fulla personer. Därför behövs här en samverkan och detta jobbar Alliansregeringen på.
 
Regeringen har föreslagit att 35 miljoner kronor per år under en treårsperiod anslås för att skynda på utvecklingen av tillnyktringsenheter. Enheterna ses som ett alternativ till de klassiska fyllecellerna.
 
Detta är ett sätt att få ett mer korrekt, humant och medicinskt säkert omhändertagande. Men vi vill också kunna fånga upp de här personerna och föra dem vidare till den vård och behandling som de behöver.
 
Igår intervjuades jag av Rapport om situationen. Se gärna inslaget här.
 

 
 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Vivalla och böneutrop

Antisemitism