Stärkt skydd för barn mot sexuella övergreppIdag skriver jag, tillsammans med Allianskollegor, om stärkt skydd för barn mot sexuella övergrepp i Gotlands tidningar.

Alla barn har rätt att växa upp i trygghet och få en bra start i livet. Att skydda våra barn och unga mot brott och övergrepp är därför en prioriterad fråga för oss i Alliansen.

Alliansregeringen föreslår nu därför en rad lagändringar för att skapa ett ännu starkare skydd för barn mot sexuella övergrepp och kränkningar.

Som ett led i att stärka barns rättigheter mot sexuella övergrepp, sexuell exploatering och barnpornografi införs nu en stärkt lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.

Förslaget innebär att det införs en skyldighet för den som erbjuds en anställning, ett uppdrag eller en praktiktjänstgöring att på begäran visa upp ett utdrag ur belastningsregistret om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn.

Kravet gäller oavsett om man erbjuds en anställning i staten, en kommun, ett landsting, ett företag eller en organisation. Det handlar alltså både om personer som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med barn och personer som är ledare i olika ideella barnverksamheter till exempel en fotbollsklubb, barnkör eller scoutledare.

Som enskild person ska man alltså ha rätt att få ut ett begränsat utdrag om sig själv ur belastningsregistret för att kunna visa upp för sin kommande arbets- eller uppdragsgivare innan en anställning eller ett uppdrag påbörjas.

Samtliga sexualbrott och barnpornografibrott ska redovisas i utdragen och i vilken utsträckning utdragen även ska innehålla uppgifter om andra brott kommer att framgå i en speciell förordning.

Genom detta krav på utdrag kommer föreningar och arbetsgivare att kunna sålla bort direkt olämpliga personer så att de aldrig kommer i fråga för att arbeta med våra barn och unga.

Förutom registerkontroll föreslår Alliansen även att preskriptionstiden för köp av sexuell handling av barn och sexuellt ofredande av barn förlängs.

Det innebär att preskriptionstiden för de allra flesta sexualbrott mot barn inte börjar löpa förrän barnet fyller eller skulle ha fyllt 18 år. De båda lagändringarna föreslås träda i kraft den 18 december i år.

Ett starkt och väl fungerande skydd mot sexuella övergrepp och kränkningar av olika slag är en grundläggande uppgift för samhället.

De lagändringar vi nu föreslår innebär att skyddet för barn mot att utsättas för olika former av sexuella övergrepp och sexuell exploatering stärks ytterligare.

Ett starkt straffrättsligt skydd är, tillsammans med andra åtgärder som kan bidra till att förhindra att brott begås och upprepas, av grundläggande betydelse när det gäller att skydda barn mot övergrepp.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Vivalla och böneutrop

Antisemitism