Upplopp


Det som händer i Husby och andra delar av Stockholm är allvarligt. Det är aldrig ok att förstöra och elda upp saker. Inte heller att kasta sten på brandmän och polis. Polisernas och brandmännens jobb är att se till att ingen skadas. När de medvetet skadas i sin tjänsteutövning är det ett allvarligt angrepp.

 
Förra veckans dödsskjutning av en 69-åring är överlämnad till polisens internutredningar. Det är förstås helt oacceptabelt om poliser har använt sig av nedsättande ord mot människor i Husby. Polisen håller själva på att upprätta en anmälan när det gäller uppgifter om att poliser utsatt boende i Husby för kränkande tillmälen m.m.

 
Polisen för en intensiv dialog med Stockholms stad och de boende för att förhindra fler oroligheter.

 
På längre sikt måste vi få till positiva spiraler i dessa områden. Flera satsningar på gång som satsningar på skolan, nystartszoner etc.

 
Om det uppstår en misstanke om att en anställd inom Polisen har begått ett brott, eller på något sätt handlat felaktigt i tjänsten, ska det utredas av Polisens avdelning för interna utredningar, IU. IU är en egen avdelning inom Rikspolisstyrelsen med kansli i Stockholm, direkt underställd rikspolischefen. IU utreder även brott som anställda kan ha begått på sin fritid. Det vanligaste brottet som utreds inom IU är tjänstefel.

 
Vid internutredningar är det alltid en åklagare som beslutar om en förundersökning ska inledas eller inte. Åklagaren leder sedan de utredningar där en förundersökning har inletts.

Personalansvarsnämnden prövar frågor om skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, disciplinansvar och avstängning och överklagade beslut om skiljande från polisutbildningen.

I de fall där åklagaren kommer fram till att det inte rör sig om ett brott, men polismyndigheten ändå anser att den anställda personen har handlat fel i tjänsten, kan han eller hon få en disciplinpåföljd, som innebär varning eller löneavdrag. Ärendet ska då överlämnas till Personalansvarsnämnden som prövar frågan.

Statens ansvarsnämnd beslutar i ärenden som gäller den så kallade polischefspersonalen och vissa högre civilanställda chefer.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Stolpskott av Lagrådet om drogtester av barn

Varning för hashromantik på hög nivå

Värna den som skapar - inte den som stjäl.