Reflektioner på bränder i våra städer


  1. För att skapa en långsiktigt positiv utveckling i utsatta stadsdelar behövs samma saker som de som är viktiga för människor överallt: jobb, skola och trygga bostadsområden. Tar man Järvafältet i Stockholm är det också detta som är i fokus för kommunens arbete.

 

  1. Ansvaret för att lugna situationen och förebygga fortsatta oroligheter ligger inte bara på polisen, även om de brottsbekämpande myndigheterna har en central roll. Det handlar om att alla goda krafter i närområdet är med och hjälper till – kommunen, föreningslivet, lokala företrädare. De som drabbas hårdast av oroligheterna är ju den breda majoriteten som vill ha en lugn och fredlig vardag där de bor. På många håll har boende, föräldrar och andra goda krafter i lokalsamhället gått samman för att skapa lugn, nattvandra och visa sin närvaro.

 

  1. Stora satsningar görs för att rusta upp miljonprogrammen på Järvafältet. Kommunen planerar dessutom att flytta ut arbetsplatser i kommunala förvaltningar och bolag till olika delar av ytterstaden. Totalt handlar det om en omlokalisering av drygt 1 500 arbetsplatser från innerstaden till bland annat Tensta, Husby, Skärholmen, Farsta och Rågsved.

 

  1. Det är särskilt viktigt i utsatta bostadsområden att unga inte är sysslolösa på sommaren. I flera stadsdelar i Stockholm (framför allt på Järvafältet) är principen att alla som söker får ett sommarjobb. Stockholms stad har ökat antalet sommarjobb de senaste åren, från ca 4 000 år 2010 till drygt 5 500 år 2012.

 

  1. I Stockholm garanteras från 2013 läxhjälp, sommarskola och lördagsgymnasium till elever som inte når kunskapsresultaten. Ett tionde skolår har införts som möjlighet för dem som inte når gymnasiebehörighet i årskurs nio.

 

  1. För att öka tryggheten har Stockholms stad inrättat medborgarvärdar och trygghetsvärdar, dvs. personer som har en stark lokal förankring och som arbetat upp en trovärdighet till boende, polis och stadsdelens verksamheter.

 

  1. Rinkeby Folkets Hus har fått förstärkt stöd till sin ungdomsverksamhet. Berättarministeriet i Husby har startat, ett samverkansprojekt mellan ideella organisationer, näringsliv och kommun med skrivarverkstad i Husby för barn och unga mellan 8 och 18 år med placering i Husby bibliotek. Andra ungdomsverksamheter på Järvafältet är ungdomsverksamheten i Blå Huset i Tensta samt Kulturskolan som erbjuder verksamhet, events m.m. i samarbete med kulturföreningar och professionella kulturutövare inom musik, teater, dans, bild och form.

 

  1. Det behövs ett fortsatt lokalt arbete för att skapa trygghet långsiktigt i bostadsområdena. Stockholmspolisen har de senaste åren bl.a. öppnat 27 lokala poliskontor. På Järvafältet finns polisen på fyra olika ställen: närpolisstationer i Rinkeby och Kista samt lokala poliskontor i Husby och Tensta. Folkpartiet har prioriterat hårt att värna närpolisen och få fram de lokala poliskontoren.

 

  1. Regeringen har initierat och genomfört en satsning på sociala insatsgrupper för att fånga upp ungdomar som riskerar att fastna i en kriminell livsstil. Detta arbetssätt finns bland annat i Stockholms kommun.

 

  1. Vi ska vara försiktiga med att uttala oss alltför snabbt och tvärsäkert om vad som var drivkraften bakom en viss ung människas handlingar. Enligt de senaste uppgifterna har 44 gripits, 17 anhållits, en sitter häktad och fem har omhändertagits enligt LVU. När oroligheterna i Rosengård i Malmö 2008 var som värst greps en och samma kväll arton personer för våldsamt upplopp, men ingen av de arton visade sig bo i Rosengård själv.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Liberalt vägval

Brottsligheten fräter sönder samhällskontraktet