Friskolor lyfter alla skolor

Idag publicerade Nerikes Allehanda ytterligare ett inlägg av mig om valfriheten inom den svenska skolan.

Det är innehållet i skolan som räknas


Stig Lövborg gillar inte att Folkpartiet liberalerna står upp för valfriheten och föräldrars starka rätt att tillsammans med sina barn själva välja skola.

För Folkpartiet är inte frågan om vem som äger skolverksamheten central utan för oss är kvalitén avgörande. Det är innehållet i skolan det handlar om. Här spelar mångfalden av skolor en avgörande roll tillsammans med lärarnas egen utbildning, arbetsvillkor, läroplaner, betygssystem och mängder av sociala förutsättningar.
Utbildning är våra barns kanske verktyg för att kunna lyckas i livet. Reformeringen av skolan river sociala murar och ger ökade möjligheter för våra unga.  Under Folkpartiets ledning pågår nödvändiga reformer av svensk skola med fokus på tydliga kunskapskrav, trygga klassrum och högre kvalitet utbildningen. Mycket arbete återstår, stora förändringar tar tid.
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utveckling (IFAU) har studerat hur skolresultaten i svenska kommuner påverkats av förekomsten av friskolor. Studien visar att kommuner med många friskolor får bättre utbildningsresultat totalt sett. Även för de elever som väljer att gå i en kommunal skola, t ex i Örebro. Alternativet till mångfald är som bekant enfald.

Jag delar Lövborgs uppfattning om att företagsägda skolor ska ge vinst. Få företag skulle startas om de bara fick gå med förlust. Det jag, Folkpartiet och Regeringen vill sätta stopp för är exempel på kortsiktighet och kvalitetsbrister - i alla skolor. Det bör bli omöjligt för utpräglade riskkapitalbolag att gå in som majoritetsägare under kort tid med enda syftet att ge maximal avkastning på investerade resurser. Vi strävar efter regler för att stärka långsiktigt ägande och att det görs svårt att dela ut överskott om verksamheten har kvalitetsbrister.

Johan Pehrson (FP)
Riksdagsledamot för Örebro län

Kommentarer

Anonym sa…
Studien visar att kommuner med många friskolor får bättre utbildningsresultat totalt sett???¨

Kan det vara så att friskolor sätter högre betyg för att locka nya elever?
Inspektioner och nationella prov skall motverka betygsinflation. Tycker sossen Widar Andersson skriver klokt i Folkbladet härom dagen.

"Även Skolverket passade på att publicera en rapport under gårdagen. Skolverkets "Lägesbedömning 2013" förstärker på många sätt Thullbergs och Skolinspektionens teser om ihärdighet, tid och kvalitet.
Skolverket har dock hakat upp sig på "det fria skolvalet". Finns det någon som på allvar tror att skolorna skulle bli bättre om skolvalet förbjöds? Möjligheten att välja mellan skolor har ju faktiskt dragit fram kvalitetsbristerna i ljuset. Att förbjuda skolvalet vore som att slå ihjäl budbäraren som kommer med dåliga nyheter.
Inriktningen framåt kan logiskt sett endast vara att varje valbar och offentligt finansierad skola ska vara en skola med systematisk kvalitet och utbildningsbara metoder.
Det lär ta lite tid innan vi är där."

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Antisemitism

Vivalla och böneutrop