Migrationsdomstolen och dess beslut

Generellt sett har asylprocessen i Sverige blivit betydligt mer rättssäker genom den domstolsbaserade asylprövningen med tvåpartsförfarande och möjlighet till muntlig förhandling där den asylsökande själv kan få tala för sin sak. Att den som fått avslag kan överklaga till domstol - och i vissa fall också få ärendet prövat i migrationsöverdomstolen - är av största betydelse för rättssäkerheten och den individuella prövningen. Men om man efter prövningen fått avslag på sin ansökan bör detta respekteras, och man ska samarbeta med Migrationsverket för att förbereda återresan till hemlandet.

Om Migrationsverket anser att personen inte samarbetar för att återvända har verket rätt att minska dagersättningen, hålla personen under uppsikt eller ta personen i förvar tills resan kan genomföras. Om Migrationsverket bedömer att det inte går att genomföra avvisningen eller utvisningen på grund av att personen inte samarbetar kan verket lämna över ansvaret till polisen. Polisen har då rätt att efterlysa och eftersöka personen, och har också rätt att använda tvång för att personen ska lämna landet. Det är av största vikt att avvisningar och utvisningar sker på ett respektfullt och värdigt sätt.

Att vissa personer inte respekterar domstolsbeslut är tyvärr inget unikt för just detta system. Det är samma sak i vanliga domstolar. Det är därför som rättsväsendet har vissa befogenheter för att kunna verkställa domstolsbeslut, och på den punkten finns det ingen principiell skillnad mellan migrationsärenden och andra ärenden.

Sedan 1990-talet har svenska folket blivit tydligt positivare till flyktingmottagande. Det tyder på att asylsystemet i vart fall inte tappat i trovärdighet, snarare tvärtom.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Liberalt vägval

Brottsligheten fräter sönder samhällskontraktet