Tomt efter Kalle

Kalle Wallin lämnar polisen i Örebro län i ett känsligt läge. Länspolisorganisationen står i närtid inför sannolikt omfattande förändringar. Inte minst till följd av den statliga utredning som pågår – en utredning där jag själv deltar.

I den regionalisering vi sett för underrättelseverksamhet och i kampen mot grova brott har Örebro län klarat sig bra. Så här långt. Det är viktigt för Örebro län att vi nu - i ett formellt ledarlöst vakuum - inte tappar vår position på kartan som ett centra för trygghetsarbete och direkt brottsbekämpning.

Vi inleder nu omgående rekryteringen av en ny länspolismästare. Redan idag har jag tagit de första kontakterna för att säkerställa att vi också får en ny bra länspolismästare. En polischef som sätter medborgarnas intresse främst. Regeringen ska snarast möjligt fatta beslutet.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018