Framtidens rättsväsende

Under måndagen hade jag en riktigt intensiv dag, med flera intressanta och bra debatter. Sist på dagordningen var ett seminarium med temat Framtidens rättsväsende. Jag, Jerzy Sarnecki och Björn Fries (S) diskuterade alltifrån polisens effektivitet till vikten av utvärderingar och organisationsstruktur. Vi var alla överens om att mer av tidiga sociala insatser – riktade mot dem som behöver det mest – är en mycket viktig komponent när det gäller att förebygga brottsligheten. Vi var också överens om att det måste bli mer forskning kring polisen (”polisforskning”), och utbytet mellan forskningsvärlden och rättsväsendet bör stärkas.

Fries och Sarnecki hävdade som vanligt att antalet poliser inte spelar någon roll. Där är vi verkligen inte överens. Tänk om man skulle säga det samma om lärare, sjuksystrar, eller vårdpersonal. Givetvis ska polisen vara så effektiv som möjligt, men visst spelar det roll om vi har 20 000 poliser som idag istället för 10 000. Med fler poliser – som gör rätt saker på rätt platser – får vi en synligare polis som både förebygger fler brott och på ett bättre sätt kan lösa dem som begåtts. I slutändan får vi ett starkare rättsväsende.

Men fler saker måste också därtill. Exempelvis måste samarbetet mellan polisen, socialtjänsten, skolan och den ideella sektorn stärkas. Genom ett starkare samarbete kan vi lättare fånga in dem som behöver stöd och hjälp allra mest. Rätt insatser kan sättas in i rätt tid. Och färre ungdomar riskerar att fastna i en kriminell bana.

Kommentarer

Hemlige sa…
Just det här att poliserna verkligen befinner sig på rätt plats kan man inte nog understryka hur viktigt det är. Det borde ju t ex ständigt finnas en polisstyrka som kunde övervaka regeringens arbete, för att undvika den höga brottsligheten där.

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018