Den nationella polisen snart här

Under gårdagen bestämde regeringen att tillsätta en utredning som ska föreslå en ny organisation för polisen (här i DN och SvD). Det var verkligen på tiden. Med en nationell polismyndighet, istället för dagens länspolisorganisation med 21 länspolischefer, kommer polisens effektivt och styrning förbättras åtskilligt.

Från Folkpartiets sida har vi drivit frågan om en ”enmyndighet” mycket länge. Det är inte rimligt att polisen i Sundsvall idag inte enkelt kan läsa en annan polismyndighets handlingar om en misstänkt, som till exempel också är misstänkt för brott i Falun. Ibland leder dessa revirgränser till tragiska förseningar i brottsutredningar. De största utredningsresurserna finns på länsnivå och endast under vissa förutsättningar används nationella polisiära enheter. De åtta aktionsgrupper mot grov brottslighet och extra resurser som Alliansregeringen har tagit beslut om kommer att förbättra situationen, men det krävs mer långtgående organisationsförändringar.

Det är därför glädjande att polisen nu äntligen, liksom bland annat åklagarmyndigheten och kriminalvården, kan komma att omvandlas till en nationell myndighet. Det skulle inte bara göra kampen mot brottsligheten effektivare, utan skulle även göra det lättare att få genomslag för gemensamma utredningsmetoder och annat utvecklingsarbete. Jag tror även att en nationell myndighet skulle kunna bidra till effektivare administration.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018