Fotboja, hårdare tag och skyddstillsyn

Vid gårdagens seminarium med Kriminalvården framgick att fotbojan har sin plats. Det är dock inte bevisat att den på något sätt bidrar till minskat återfall, detta enligt Martin Grann, professor, Kriminalvården. Å andra sidan bevisas inte heller motsatsen. Däremot så har denna påföljd tydliga klassinslag eftersom den tillåter "etablerade" människor slippa inlåsningen, medan den i samhällets utkanter tvingas gå i fängelse. Men påföljden är billig, möjliggör att individer kan fortsätta att jobba och bidrar därmed rimligen till återanpassningen.

Grann visade också att Sverige, jämfört med många andra länder sedan tidigt 1980-tal, ökat sin fångpopulation relativt litet. Snacket om hårdare tag är således rätt överdrivet. Visst har vi skärpt synen på våld mot barn eller våld mot kvinnor. Men vem är emot? Visst har den grova brottsligheten blivit mer organiserad och det kräver nya verktyg från t ex polisen. Men vem är egentligen emot?

Intressant också att notera är att inte minst företrädare för Frivården själv tycker det är märkligt att personer kan ha skyddstillsyn utan att myndigheten har bättre insyn i om dessa är misstänkta för allvarliga brott hos polisen. Här krävs nytt regelverk.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018