Att få stanna eller att inte få stanna

Det är ofta jag får frågan om vad jag tycker om enskilda asylfall. Detta är svåra frågor. Det är många människor som söker sig till Sverige för skydd undan förföljelse eller för att man drömmer om ett bättre liv här än i sitt eget hemland. Ibland kanske personerna inte ens har något hemland.

Jag brukar vara försiktig att uttala mig även om det framstår som djupt omänskligt att vissa personer fått avslag på sin ansökan. Det är ju i regel sällan jag får förfrågningar om personer som faktiskt får stanna. Jag vet sällan hela historien bakom vare människoöde. Vi har i Sverige ett system med rättslig prövning i flera instanser för att garantera rättsäkerheten. Dessutom har Sverige jämfört med många andra länder i vår omgivning relativt humana regler. Det gäller inte minst tolkningen av humanitära skäl.

Jag är i alla fall glad att te x den unge mannen Yunus Ismail nu efter många års kamp fått beskedet att han får stanna i Sverige. Sverige kan inte rädda alla människor undan elände, sjukdomar och fattigdom. Inte ens undan förföljelse och förtryck. Men vi kan rädda några människor. Det är därför jag är liberal.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018