Storebror på rätt plats - med säkerhetsbälte

Idag skriver företrädare för säkerhetsbranchen i Svenska Dagbladet att de med en opinionsundersökning funnit att det hos elever och föräldrar finns ett starkt stöd för en reglerad kameraövervakning. Det är en uppfattning jag fått själv också, genom många samtal både med elever, lärare, föräldrar och polis. Inte minst efter det flertal fall av vandalisering vi sett i Örebro på senare tid. Tryggheten kan öka med kameror använda på rätt sätt. Men det krävs hårda regler och uppföljning för att inte missbruk ska vara möjligt.

Frågan är uppe till diskussion på Folkpartiets landsmöte i höst. Jag hoppas att förslaget nedan vinner bifall. Debatten blir dock tuff. Den absoluta friheten från kameror är viktigare för många liberaler.

Kameraövervakning behövs. Vi vill ha tydligare regler och mindre krångel för att få tillstånd till kameraövervakning. Det behövs i brottsförebyggande syfte och för att effektivt kunna utreda brott. Kameror kan öka tryggheten för människor i tunnelbanan och på stan, men också minska risken för organiserat snatteri i matvarubutiker och stoppa vandalisering av skolor. För att skydda den personliga integriteten vill vi att all tillståndsgivning och tillsyn samlas hos en vässad nationell Integritetsinspektion. Vi vill också att det ska finnas kartor som visar vilka platser och lokaler som är kameraövervakade och att den som har fått sitt privatliv kränkt p.g.a. att inspelat material hamnat i fel händer alltid ska kunna kräva skadestånd direkt av tillståndshavaren.

Kommentarer

Bo Bengtsson sa…
STOREBROR PÅ RÄTT PLATS, JOHAN DRÖMMER SIG BORT. MED SÄKERHETSBÄLTE.

Per Ström har facit:

"Någon har koll på var du är, vart du promenerar och hur du åker. Inte bara någon, utan fler och fler. Det som brukar kallas positionsintegritet – att kunna förflytta sig utan att någon vet vart – står inför ett utrotningshot. Men utvecklingen är inte ödesbestämd. Ytterst är det våra riksdagsledamöter som sitter på nyckeln till räddningen.
Elektroniska fotspår är en av IT-samhällets viktigaste konsekvenser. Så snart en människa gör något hamnar det spår av det i diverse loggfiler. I allt fler fall innehåller dessa spår information om personens geografiska position. Här följer några exempel på system och tjänster som loggar position och/eller resor:

– Varje mobiltelefon sänder med täta mellanrum data om var den befinner sig. Enligt ett EU-direktiv måste information om position när ett samtal påbörjas lagras för eventuell polisiär användning.
– De nya digitala resekorten i kollektivtrafiken lagrar allt oftare data om var och när resan påbörjas
– Så snart någon använder sig av ett trådlöst nätverk i en surfzon uppstår fotspår med information om uppehållsort
– Kredit- och betalkort skapar elektroniska fotspår, något som blir särskilt tydligt under resor
– Inpasseringssystem på arbetsplatser loggar varje passage
– Tjänster som håller koll på vänners geografiska position – som Telias Friend Finder och Googles Latitude – samlar in data om position
– Vissa tjänster för att betala parkeringsavgift kopplar samman plats med identitet
– Geografiskt baserade sökningar efter näringsidkare – exempelvis näraliggande restauranger – resulterar i fotspår med position
– Elektroniska lås i dörrar – som loggar alla passager – blir allt vanligare även i bostadshus
– I flera länder finns, eller diskuteras, olika system som kontinuerligt överför alla bilars geografiska position till en myndighetskontrollerad instans. Det kan ske med GPS eller automatisk inläsning av nummerplåtar.
– Så kallade övervakningsförsäkringar finns redan i flera länder. Det handlar om att bilar förses med en svart låda som skickar positionsdata till försäkringsbolaget, som använder informationen för att beräkna en ”rättvis” premie.
– När allt fler mobiltelefoner nu levereras med inbyggd GPS ökar mängden av elektroniska fotspår med geografisk information. Exempelvis blir det allt vanligare att foton förses med data om geografisk position. GPS-baserade positionsuppgifter har också betydligt större precision än uppgifter baserade på pejling av mobilmaster.
– Vissa system för lån av cyklar i storstäder loggar plats för avhämtning och återlämning.
– Flygbolag har sedan länge begärt in passagerarnas identitet, och nu blir det allt vanligare att samma sak sker vid tågresor.
– En helt vanlig GPS-navigator minns tidigare genomförda resor. Det gäller både bil- och båtnavigatorer."


KAN DET BLI BÄTTRE, JOHAN
Källa
Pär Ström
Integritetsombudsman, Den Nya Välfärden

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018