Slut på kontot hos polisen

Vi satsar 17,6 miljarder på polisen. Varje år. Det är viktiga pengar för ökad trygghet, säkerhet och människors välfärd. Inte minst för de mesta utsatta människorna. Eller för unga i riskzonen. Tänk bara på alla unga som varje fredagskväll i Sverige tas om hand av en polis. Välbeställda har alltid kunnat köpa sig mer eller mindre trygghet i olika former.

Polisen blir allt fler i vårt land. De blir mer välutbildade. De får bättre utrustning. Organisationen blir allt mer relevant. Men kvalitet kostar. Rikspolisstyrelsen äskar i dagarna två miljarder till för den svenska polisen nästa år. Det är pengar som behövs.

Det har gjorts genombrott här på Harpsund. Jag tror vi får igenom krav på nya polisresurser. Vi når snart den ”armé av poliser” som Folkpartiet liberalernas mål kallades av spydiga ledarsidor för ett antal år sedan. Samtidigt ska det understrykas att det finns all anledning att vi fortsätter ta upp frågan om fortsatta effektivitetsökningar på sina håll inom polisen. Detta varje gång vi talar om polisens ekonomi med polisens ledning.

Kommentarer

Payback sa…
Tyvärr finns det lika lite samband mellan fler poliser och fler lösta brott som ökad användning av tvångsmedel och en ökad lagföring.Poliserna i Sverige har under en längre tid blivit allt mer välutbildade samt fått bättre utrustning.Detta är sant!Dock avspeglas det inte i statistiken över antalet lösta brott som sjunkit till den i internationell jämförelse ytterst låga siffran 5,7 %!

Polisen har även tilldelats resurser en gång för att kunna öka sin styrka till 20 000 poliser 2010.Vidare informerades de redan i inledningsskedet av satsningen mot grov organiserad brottslighet att resurserna som tillställdes dem i samband med personalökningen till 2010 också skulle räcka till att finansiera denna särskilda satsning.

Så vad händer?Polisen har edan i år fått tilläggsanslag för att klara satsningen mot grov organiserad brottslighet och nu kräver de dessutom ytterligare pengar för att klara utökningen till 20 000 poliser 2010. Alltså, har varje satsning därefter finansierats dubbelt av statsmakten. Är det inte hög tid att polisen lär sig rätta munnen efter matsäcken såsom alla andra parter i samhället tvingas till, speciellt då i dessa kristider? Varför skall just den polisstyrkan som Leif GW Persson redan 2000 kallade för den lataste och inkompetentaste i världen, ständigt och jämt tillföras nya medel utan krav på vare sig effektivitetsökningar eller besparingsåtgärder? Så fungerar inte verkligheten för någon annan i det svenska samhället, vare sig privatperson, institution eller myndighet. Men det är väl inte så mycket pengar det handlar om invänder säkert herr vän av ordning. Jo, det är det!Polisen önskar ytterligare två miljarder i bidrag för nästa års verksamhet samt rätten att underfinasiera årets budget med ytterligare 880 miljoner kronor.

Jag tror dessutom få har satt sig in i hur många nya kostnadskrävande organ polisen skapat bara för egen del i syftet att bekämpa s.k grov organiserad brottslighet. Inte konstigt den svenska polismakten kostar.Läs om dessa närmast oändliga antal nya underorgan polisen skapat på: http://www.payback.name/#mobilisering
Peter Schjerva/Nättidningen Payback/ABATE Sverige
Bo Bengtsson sa…
Johan skriver:
"Välbeställda har alltid kunnat köpa sig mer eller mindre trygghet i olika former."

VAR KÖPER JAG VAD?
Önskar mig mer trygghet, inte mindre trygghet.
Ska jag köpa aktier i Assa-Abloy?
Eller deras värdelösa dörrlås, som dyrkas upp på 10 sekunder.

Johan, vad ska jag köpa, en pansarbil?
Ett nytt cykellås?

Ge mig detaljer, jag önskar mer säkerhet i livet.

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018