Elevers integritet och missbruk av droger

Sverige är skyldigt att vidta alla lämpliga åtgärder, innefattande lagstiftningsåtgärder, administrativa och sociala åtgärder i upplysningssyfte, för att skydda barn från olaglig användning av narkotika. Detta framgår av FN:s barnkonvention.

Det finns massor att göra för att se till att vi bättre förebygger narkotikamissbruk bland unga människor, snabbare narkotikaklassar nya droger och förbättrar samarbetet mellan olika myndigheter.

Nyligen redovisades att var fjärde rektor - förutom andra åtgärder - även kan tänka sig slumpvisa frivilliga drogtester av skolelever som ett verktyg i arbetet för elevers hälsa. Vid en misstanke om missbruk är skolan alltid skyldig att anmäla till socialtjänsten. Denna anmälningsskyldighet förutsätter inte att det är klarlagt att socialnämnden behöver ingripa utan att även svårbedömda och obestyrkta uppgifter som tyder på detta ska anmälas till sociala myndigheter

Däremot säger Skolinspektionens jurister att det krävs lagstöd för friviligga slumpmässiga drogtester. Ok säger jag. Då bör vi politiskt verka för ett sådant lagstöd.

Detta kan vara ett kompletterande verktyg för att komma tillrätta med ett tidigt narkotika missbruk. Slumpmässiga drogtester skall ses som en lika frivillig del som skolhälsovården i övrigt. Den frivilliga möjligheten för föräldrar att tillåta att ens barn medverkar i eventuella slumpmässiga drogtester är rimligen inte konstigare än att föräldrar tillåter skolsköterskan undersöka barns mest intima delar av kroppen.

Den ”integritetskränkning” som ligger i ett frivilligt drogtestprogram måste ställas mot den integritetskränkning som ligger i risken med ett missbruk. Ingenting kränker i praktiken livets privata sfär för en individ som ett liv med missbruk av droger. Fråga familjer som sett sina barn gå ner sig i drogträsket.

Föräldrar jag träffar är i regel oroliga för att skolan gör för lite för elevers hälsa och framtid – inte för mycket. Vi kan göra mer på alla fronter, frivilliga drogtester är en.

Kommentarer

Bo Bengtsson sa…
Johan skriver:
"Däremot säger Skolinspektionens jurister att det krävs lagstöd för friviligga(sic) slumpmässiga drogtester. Ok säger jag. Då bör vi politiskt verka för ett sådant lagstöd."

Varför bara slumpvisa kontroller av skolbarn?
Jag föreslår slumpvisa kontroller på hela befolkningen.
Riksdagsmännen bör föregå med gott exempel, alla riksdagsmän bör drogtestas.

Kanske typ blodbussar kan användas, körs fram på stadens torg, polismakten sorterar ut provkaniner.
Och folkhälsan stärks. Och moralen

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018