Meningslöst etiketterande

Det finns de som ibland tycker att det är märkligt politiker i samma parti ibland kan tycka olika och ha lite olika ingångar. Sydsvenskan hade igår en uppställning med mig och Bengt Westerberg. Kravliberalen v Socialliberalen.

Så här så här låter alltså en kravliberal.

Sydsvenska Dagbladet den 10 augusti 2009

Kravliberalen: Samhället ska inte lösa allt
Johan Pehrson ställer krav på sina barn. Han ställer krav på sig själv. Och som politiker ställer han krav på föräldrar, på barn, på flyktingar, ja på alla medborgare, att vara personligt ansvarstagande.

- Alla människor har ett ansvar att sköta sig och bidra. Det är inte konstigare än att folk ställer krav på ett fotbollslag. Om folk kallar mig kravliberal så innebär det att motsatsen skulle vara en kravlös liberal. Det låter inte särskilt bra, säger han.

Johan Pehrson är kanske den folkpartist som hårdast förknippas med kravpolitik och hårdare tag. Som ordförande i riksdagens justitieutskott var han med om att lagstifta om buggning, avlyssning och tuffare straff. Som partiets gruppledare i riksdagen står han för en kravliberal hållning - även om han själv aldrig använder det uttrycket.

- Jag brukar lämna ordet kravliberal åt sidan. Det säger mer om den som säger det än om mig. Det dyker upp hos politiska motståndare i riksdagsdebatterna ibland.

Johan Pehrson känner av en stor uppskattning bland vanliga väljare över att Folkpartiet balanserar ett tydligt socialt ansvar för de allra mest utsatta med tydliga krav på människor i allmänhet.

Han tycker att det är bra att Folkpartiet blivit tydligare och att partiet "lämnat 70-talsflummen bakom sig". Johan Pehrson beskriver den dåtida politiken som "ett träsk där alla gick ner sig" och där även liberaler hade fått för sig att så gott som alla problem gick att lösa med politik.

Enligt Johan Pehrson finns det numera en samsyn inom partiet om att det är föräldrarna som åter har det främsta ansvaret för sina barn. Inte samhället. Inte skolan. Skolan ska se till att barnen tillgodogör sig kunskap. Men det är inte skolan eller samhället som ska lösa barnens problem. Samhället kan inte lösa allt, påpekar han.

- Som medborgare i Sverige har man både rättigheter och skyldigheter. Vi är fullt ut skadeståndsansvariga för de skador vår hund orsakar. Men inte alltid för de skador som ett barn förorsakar. Det har justerats marginellt och det är bra. Man måste kunna ställa krav på föräldrar att de tar ansvar för sina barn.

Johan Pehrson säger sig ställa krav på alla. Med krav växer alla människor och gör därmed en bättre insats. Han citerar Jan Björklund när han säger att alla inte kan leva på bidrag, men att alla kan bidra med något. Därför har han inga problem med att ställa krav även på utsatta människor - barn, flyktingar, arbetslösa, sjuka.

- Alla mår bättre av krav, även den som har en problem- eller sjukdomsbild. Att ställa språkkrav på invandrare är ju en hjälp för alla. Man måste kunna språket om man vill leva och verka i ett nytt land. Och den som är ung lagöverträdare klarar sig bättre om han känner att omgivningen ställer krav och bryr sig.

Johan Pehrson betonar att krav inte är något nytt för liberaler. Han påpekar att de liberaler som var aktiva när socialliberalismen uppstod som ett begrepp i början av 1900-talet var noga med att ställa krav på sin omgivning.

- På den tiden var det inte i sin ordning att supa, att slåss, att slösa bort sina pengar, att begå brott. Socialliberalerna tog ansvar för de utsatta, men de som inte ville bidra till det gemensamma bästa klappade man inte på huvudet. De som medvetet struntade i samhällskontraktet fick ingen hjälp.

Kommentarer

Bo Bengtsson sa…
Kanske läge att ta itu med affären Maria Wallhager:
"Hur förklarar du att ni ändå anges som uppdragsgivare i upphandlarguppens eget dokument?

–Jag vet inte.Det har förekommit många oskickligheter i det här ärendet. Det är viktigt att vi nu får upp allt det här på bordet så att det kan bli förändringar. Vår landstingsdirektör har redan börjat ett arbete med att förbättra och förtydliga våra rutiner så att inte det här kan hända igen.

Hon menar nu också att det var olyckligt att den utvärdering av det nya matsystemet som genomfördes aldrig användes vid upphandlingen. SvD har tidigare visat hur den 89-sidiga rapporten som var kritisk mot systemet med mikromat inte diariefördes och undanhölls för politiker och upphandlare."


Inte diariefördes! undanhölls! Maria ståtar med bl a titeln revisor i sin CV
Tjänstefel?

Källa:
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3155379.svd

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018