Om EU:s framtid

Idag är jag i Bryssel för att diskutera EU:s politik för frihet, säkerhet och rättvisa. Det är Europaparlamentet tillsammans med det tjeckiska ordförandeskapet som har bjudit in till ett gemensamt utskottsmöte med representanter för alla medlemsländer. Jag ska inledningstala om det nya Stockholmsprogrammet som kommer att styra mycket av EU:s arbete inom rättsområdet under de närmsta åren. Mitt huvudbudskap är att vi måste balansera EU:s viktiga arbete mot terrorism och organiserad brottslighet med åtgärder som garanterar medborgerliga rättigheter. Det handlar bland annat om att integritetsfrågorna måste lyftas tidigt i processen, men också om att brottsoffer och vittnen får sina rättigheter säkerställda i alla EU-länder.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018