Ökar, ökar inte, ökar, ökar inte...

En återkommande tvistefråga i den politiska debatten är om brottsligheten ökar eller inte. Detta hänger ihop med om bland annat polisens arbete är mer eller mindre lyckat under samma tidsperspektiv. De självutnämnda experterna och professorerna i kriminologi är många.

Senast ut i debatten är den kunnige professorn Jerzy Sarnecki som nu i en artikel i dagens Svd går hårt åt polisens satsningar på ungas kriminalitet. Det finns garanterat en förbättringspotential hos svensk polis, men mycket görs också för att just möta detta. Det vore intresant om kriminologerna själva kunde fundera på sin verksamhet. Jag har inte räknat antalet professorer i kriminologi, men vad gör de för att minska brottsligheten?

Kan inte några av dessa professorer släppa forskningen om att brottsligheten inte ökat för en stund. Och fundera på vad som faktiskt kan minska den i praktiken. Viss polisforskning pågår idag, men den står i skuggan av den om att brottsligheten inte ökar. Vilket oavbrutet upprepats i årtionden. Det samma gäller kriminalvården. Det mesta positiva vad gäller programverksamhet har fortfarande sin ordalydelse från ett svenskt/kanadensiskt lexikon.

Enligt BRÅ är kriminologi läran om brottsligheten. Ämnet har rötter långt tillbaka i tiden. Traditionellt har ämnets tyngdpunkt legat vid studier av brottslighetens utveckling och brottslingars beteenden. Med en generös definition av termen kan även studiet av rättsväsendets och samhällets reaktioner mot brott liksom studiet av lagars tillämpning sägas höra till kriminologin. Därifrån till att forska i vad som faktiskt fungerar kan inte vara så stort. Om man vill. Bara som ett tips till den fria forskningen.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018