Klimatet kan inte vänta. Åtgärder för koldioxidfri energi nu!

Kärnkraften räddar klimatet och välfärden.

Vi diskuterade inte minst klimat vid gårdagens partiföreträdaredebatt i Radio Örebro P4. Mål och åtgärder. För alliansens grönaste parti är detta en central valfråga sedan länge. Liberalerna är utsett av SNF att ha den bästa miljöpolitiken.

Energisystemet är helt avgörande. Här måste den politiskt påtvingade snabbstängningen av den koldioxidfria kärnkraften. Elpriserna skjuter i höjden. Importen av dålig kolel kommer att öka.

Svenska kraftnät varnar för omfattande elbrist kommande vinter, inte minst nu när vi i torkans spår har låga nivåer i vattenkraftens magasin. Priset får vi betala med ökade utsläpp av klimatgaser och sämre förutsättningar för svensk industri.

Regeringsstödda kurser om klimatångest räddar inte världen.

Svenska kraftnät skriver följande i sin senaste rapport från juli i år.

"Analysen av kommande vinter visar att den svenska effektbalansen har försämrats ytterligare jämfört med tidigare rapporter. Enligt prognosen för nästa vinter har Sverige en negativ effektbalans under topplasttimmen på ungefär -400 MW redan vid en normalvinter och hela -1 500 MW vid en tioårsvinter. Den stora skillnaden jämfört med föregående års prognos beror huvudsakligen på att årets rapport använder uppdaterade prognosunderlag.
– Den negativa kraftbalansen innebär att Sverige blir än mer beroende av import, men om man ser på årsbasis har Sverige som helhet fortfarande ett energiöverskott av el och exporterar mer el än vad landet importerar. Vår sårbarhet är givetvis som störst under den kalla årstiden, säger Ulla Sandborgh generaldirektör på Svenska kraftnät.
Kärnkraftens framtid har stor påverkan på Sveriges effektbalans under topplasttimmen. Vintern var den första utan Oskarshamn 1 i drift. Ringhals 2 stängs 2019 och Ringhals 1 stängs 2020, vilket leder till att ytterligare planerbar produktion om 1 700 MW försvinner. Detta medför en tydligt försämrad effektbalans för landet under de kommande vintrarna. Vindkraft kan inte bidra till effektbalansen under vinterns topplasttimme med samma tillgänglighet som den kärnkraft den ersätter. Dessutom är det osäkert om utbyggnadstakten kan vara tillräckligt hög för att täcka det effektunderskott som kärnkraftens avveckling lämnar efter sig. Långsiktiga analyser illustrerar behovet av tillkommande planerbar elproduktion och förbrukningsflexibilitet."
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Antisemitism

Vivalla och böneutrop