Först skapa, sedan fördela

Idag hade jag en artikel publicerad i Nerikes Allehanda om framtidens välstånd.

Så här ser den ut:


För mig som liberal är det självklart att det utan hållbar tillväxt blir det svårt med en stark välfärd och fungerande trygghet. Välstånd måste långsiktigt skapas innan det kan fördelas. Ett ensidigt fokus på omfördelning med allt för hög beskattning kväver de välståndsskapande krafterna.

S/MP har försummat långsiktiga investeringar i de välståndsskapande krafterna. Den senaste statsbudgeten är ett exempellöst fall av småskvättande på röd-grön plakatpolitik. För tillväxtreformer kan vi summera fyra svaga år, för kortsiktig fördelning har de lyckats bättre, men med historiskt dålig tajming enligt allt Keynes lärt oss.

Den svenska ekonomin har dragit nytta av att världen upplever en stark internationell konjunktur. Konjunkturen är driven av ett historiskt experiment med låga räntor. Pengar har aldrig varit så billiga. Risken är att det skapat ekonomiska bubblor och ohållbara investeringar som blottas när räntorna höjs. Det är inte bara bostadsboomen i Örebro som kan komma att få en besk eftersmak.

Världsekonomin är tätt sammankopplad. Sverige behöver ständigt ”globaliseringssäkras” för att möta omvärldens förändringar. Våra basnäringar och stora exportföretag är beroende av den internationella konjunkturen. Det är avgörande att politiken skapar förutsättningar till en flexibel, konkurrenskraftig och motståndskraftig ekonomi. Sverige får inte – med vårdslös beskattning – driva bort människor och företag.

Tack vare smarta skattesänkningar av socialdemokraterna under tolv år fram till 2006 (Bara på arbete sänkte modiga s-människor då skatten med 90 miljarder) och därefter av Liberalerna och Alliansen under ytterligare åtta år fick vi 20 års förstärkning av de välståndsskapande krafterna. Resultatet blev rekordstora skatteintäkter. Nu är det stopp från socialdemokratiskt håll. Regeringen har tvärtom infört skattehöjningar som slagit mot tillväxt och välfärd. Det har blivit mindre lönsamt att jobba. 
Med hänsyn till den kommande teknologiska och ekonomiska omställningen är det av stor betydelse med en välfungerande socialliberal välfärdsstat som inte riskerar framtiden. Utgångspunkten för politiken måste vara att skapa förutsättningarna för de skapande krafterna genom utbildning, trygghetssystem, vård och infrastruktur. Så ger vi individer förutsättningar att ta livsbejakande kalkylerade risker för att skapa morgondagens IKEA och Spotify.
Den socialdemokratiska modellen med mer till allt fungerar inte. El-cyklar kan omöjligt prioriteras när välfärdens kärna krackelerar. Vi ser hur områden där staten hämtar sin grundläggande legitimitet inte lever upp till medborgares rimliga förväntningar. Polistätheten är den lägsta sedan 2007 samtidigt som den grova brottsligheten och religiösa fanatiker utmanar vår frihet och demokrati. Försvaret är kraftigt underfinansierat. Vårdköerna växer. Samhällskontraktet naggas i kanten.

Framtiden kan bli bra om vi tar hand om dagens problem. Valet 2018 bör handla om hur vi lägger grunden för att säkra ytterligare årtionden av stark ekonomisk utveckling genom att vårda de välståndsskapande krafterna för en hållbar ekonomisk tillväxt. Det är valets stora fråga för jobben, tryggheten och all omsorg i den gemensamma sektorn. De flesta partier lovar bra saker om välfärden inför höstens val, men när det ska betalas hänger det på hur väl vi vårdat våra välståndsskapande krafter.

Johan Pehrson

Riksdagskandidat för Liberalerna i Örebro Län
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Vivalla och böneutrop

Antisemitism