Viktiga debatter i kammaren

Den senaste veckan har vi haft debatter i kammaren som ligger mig varmt om hjärtat. Vi har bland annat debatterat unga människor som begår brott, kriminalvård och hur våldsutsatta kvinnor bör få stäkt skydd.

Unga lagöverträdare - vi måste vara tidiga och tydliga i våra reaktioner 
Många ungdomar begår brott, och vissa riskerar att fastna i en kriminell livsstil. Därför måste det första brottet också bli det sista. Då krävs det tidigare, tydligare och mer samordnade reaktioner från hela samhället.

Ungdomar som hamnar i brottslighet har ofta andra problem, till exempel trasiga hemförhållanden. Det är viktigt att skola, polis och socialtjänst samarbetar så att stödinsatserna blir rätt.

Det verkliga sveket är att inte ingripa när unga begår brott eller använder droger. Vi vill därför att ungdomar på glid ska mötas av tydliga och tidiga reaktioner, och snabb hjälp att bryta med en destruktiv livsstil. Samhällets insatser ska visa respekt för den unges integritet och samtidigt klargöra att brottsligt handlande aldrig kan accepteras.

Lyssna gärna på debatten här. Mitt inlägg börjar vid ca 32 minuter in i debatten.


Kriminalvård - bra kan alltid bli bättre
Kriminalvårdens viktigaste uppgift är att se till så att färre återfaller i brott. Då måste vi satsa på en kriminalvård där arbete, behandling och utbildning ska löna sig. Jag vill se en human, individanpassad och effektiv kriminalvård, med tydliga mål och ökade resurser.

Alliansregeringen har kraftfullt förbättrat situationen i våra fängelser. I dag slås det rekord vad avser arbete, behandling och utbildning på våra fängelser, samtidigt som rymningarna och narkotikatillgången har minskat.

Mitt första debattinlägg kommer ca 53 minuter in i debatten.


Våld mot kvinnor - en fråga om demokrati och grundläggande mänskliga rättigheter

Varje år dör i genomsnitt 17 kvinnor efter våld av någon de har eller har haft relation till. Varje år flyr 300 kvinnor och 1000 barn till kvinnojourernas beskydd. Vi kan aldrig acceptera att kvinnors liv begränsas av män som förföljer, hotar och misshandlar.

Förebyggande åtgärder är av största vikt, men jag vill också se skärpt straff för mord. De män som slår ihäl kvinnor förtjänar i regel att dömas till livstid fängelse. Vi måste markera allvaret med att ta livet av andra människor.

De kontaktförbud som finns för att skydda utsatta och förföljda kvinnor överträds allt oftare. För att komma till rätta med denna allvarliga utveckling och hjälpa redan utsatta kvinnor i deras situation behövs förändringar i lagstiftningen och tydliga kommunala insatser.

Vi måste öka användningen av elektronisk fotboja. Jag och mitt parti vill att kontaktförbud med fotboja ska kunna beslutas om som en förstahandsåtgärd. Både hotbilden och offrets rätt till rörelsefrihet ska väga tyngre än idag. Här ingår också att ytterligare stärka offrets skydd vid frisläppande av fängelsedömda. Förövare som dömts för grova brott mot närstående också ska kunna få kontaktförbud med fotboja direkt efter fängelsetiden.

Samtidigt räcker det inte med att enbart lagstiftningen stärks. Ett stort ansvar vilar på kommunernas axlar. Det är av största vikt att vi får till fler skyddade boenden i kommunerna runt om i Sverige och att stödet till kvinnojourerna fortsätter och förstärks. Kvinnojourerna spelar en nyckelroll i att ta hand om och ge stöd till våldsutsatta kvinnor och de skyddade boendena är en mycket viktig fristad för utsatta kvinnor och barn.

Mäns våld mot kvinnor är den mest akuta jämställdhetsfrågan. Men rätten att inte utsättas för våld är inte bara en jämställdhetsfråga, utan i högsta grad också en fråga om demokrati och grundläggande mänskliga rättigheter.

Mitt första inlägg i debatten kommer vid ca 54 minuter.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Vivalla och böneutrop

Antisemitism