Dags att stärka skyddet för hotade kvinnor

Folkpartiets riksmöte i Örebro är över. Bra dagar. Viktiga dagar. Och viktiga besked. I lördags, på internationella kvinnodagen, kom Folkpartiet med förslag på ytterligare åtgärder för att stärka skyddet för hotade kvinnor.

Varje år mördas 17 kvinnor av en man i en nära relation och de kontaktförbud som finns för att skydda utsatta och förföljda kvinnor överträds allt oftare. För att komma till rätta med denna allvarliga utveckling och hjälpa redan utsatta kvinnor i deras situation behövs förändringar i lagstiftningen och tydliga kommunala insatser.

Jag och mitt parti vill att kontaktförbud med fotboja ska kunna beslutas om som en förstahandsåtgärd. Både hotbilden och offrets rätt till rörelsefrihet ska väga tyngre än idag. Vi behöver också stärka offrets skydd vid frisläppande av fängelsedömda. Förövare som dömts för grova brott mot närstående också ska kunna få kontaktförbud med fotboja direkt efter fängelsetiden.
 
Samtidigt räcker det inte med att enbart lagstiftningen stärks. Ett stort ansvar vilar på kommunernas axlar. Det är av största vikt att vi får till fler skyddade boenden i kommunerna runt om i Sverige och att stödet till kvinnojourerna fortsätter. Kvinnojourerna spelar en nyckelroll i att ta hand om och ge stöd till våldsutsatta kvinnor och de skyddade boendena är en mycket viktig fristad för utsatta kvinnor och barn. Läs gärna mer om våra förslag här.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Vivalla och böneutrop

Antisemitism