Skärpt straff för mord

Idag presenterade regeringen ytterligare åtgärder mot de allvarligaste våldsbrotten. I en promemoria föreslås att livstids fängelse ska utgöra normalstraffet för mord. Den höjda straffnivån innebär att användningen av livstids fängelse bör öka väsentligt.

Rent lagtekniskt innebär förslaget att ordningsföljden i straffskalan ändras så att livstidsstraffet nämns först. Detta kanske inte verkar som den mest omvälvande förändring, men på detta sätt pekas det tydligt ut att livstids fängelse ska vara normalstraffet för mord. Straffet ska alltså vara fängelse på livstid eller på viss tid, lägst tio och högst 18 år.

Jag anser inte att livstidsstraffet ska användas för jämnan. Men jag tycker att det ska användas som straff för de absolut grövsta brotten. Mord är ett sådant brott.

Här kan du läsa hela promemorian


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Vivalla och böneutrop

Antisemitism