Polisnota: tydligt och konsekvent eller inte alls!Idag klargjorde justitieminister Beatrice Ask att hon under hösten kommer med besked om polisnotorna från regeringen. Det är hög tid att hitta lösningar och komma vidare i denna aktuella och mycket omdebatterade fråga!

För närvarande stryps flera elitklubbar i fotboll ekonomiskt. Allt till en följd av polisens kreativa utdebitering av kostnader för polisinsatser i samband med fotbollsmatcher. Läget är ohållbart, orättvist och obegripligt. Regeringen måste agera omgående.

Antingen tas rätten att debitera kostnader till idrottsklubbar bort helt, eller så behandlas alla lika. Då får alla elitklubbar betala en begränsad del av kostnaderna för säkerheten, då det skapar fortsatt drivkraft för klubbarna att fokusera på säkerheten kring arrangemangen.

Det krävs då en begriplig medbetalningsmodell som är avgränsad i tid och rum kring arrangemanget och med ett kostnadstak. Tydligt och konsekvent eller inte alls!

Det är av största vikt att alla eventuella kostnadstäckningar för polisbevakning sker lika för alla klubbar utan att diskriminera vissa. Alla elitklubbar bör behandlas lika om man spelar i de två högsta divisionerna, oaktat om delar av varumärket är ett bolag eller inte.

Nästa vecka träffar jag representanter från fotbolls-Sverige för att diskutera denna angelägna fråga.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018