Kamp mot rasismen stärks

Folkpartiet och regeringen har vidtagit en rad åtgärder mot främlingsfientlighet och intolerans. Stöd har till exempel riktats till att bekämpa bl.a. antisemitism och islamofobi med fokus på skolan. Just utbildningsinsatser intar en särställning när det gäller det förebyggande arbetet och fler särskilda riktade åtgärder mot skolan kan därför behövas.

Folkpartiet och regeringen satsar nu ytterligare 20 miljoner kronor 2014-2017 för att vidga arbetet med att motverka främlingsfientlighet och intolerans. Det innebär inräknat tidigare satsningar att regeringen sammanlagt avsätter 61,5 miljoner de närmaste fyra åren för att bekämpa främlingsfientlighet och intolerans.

Det är tyvärr allt för välkänt att olika minoriteter såsom muslimer, judar, afrosvenskar och romer utsätts fortfarande för främlingsfientlighet och intolerans i Sverige. Främlingsfientliga och andra uppfattningar och värderingar som står i strid med principen om allas lika värde utgör ytterst en utmaning mot hela den värdegrund som bär upp en demokrati. Sverige ska vara ett öppet och fritt samhälle där alla människor ska ha samma möjlighet att förverkliga sin fulla potential utan att hållas tillbaka av främlingsfientlighet och intolerans. Arbetet för tolerans och öppenhet måste därför fortgå.

Enligt FN:s rasdiskrimineringskommitté är Sverige ett av världens bästa länder när det gäller att på ett strukturerat sätt bekämpa rasism. Trots detta är Sverige inte förskonat från rasism och intolerans. Olika minoriteter såsom muslimer, judar, afrosvenskar och romer utsätts fortfarande för främlingsfientlighet och intolerans i Sverige. Främlingsfientliga och andra uppfattningar och värderingar som står i strid med principen om allas lika värde utgör ytterst en utmaning mot hela den värdegrund som bär upp en demokrati. Sverige ska vara ett öppet och fritt samhälle där alla människor ska ha samma möjlighet att förverkliga sin fulla potential utan att hållas tillbaka av främlingsfientlighet och intolerans. Arbetet för tolerans och öppenhet måste därför fortgå. När en grupp drabbas av hat så drabbas förr eller senare även andra.                  


Särskilt viktigt tycker jag uppdraget till Statens medieråd är där man fått i uppdrag att genomföra kampanjen No Hate Speech Movement. Kampanjen syftar till lyfta frågor om främlingsfientlighet och intolerans på internet. Hatet på nätet riskerar att begränsa nätet som en demokratisk och öppen arena för alla. 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018