Tobak

Det finns förslag om höjd tobaksskatt. Detta är rimligt, men inte oproblematiskt. För det första kan man frågan sig huruvida en höjd skatt verkligen leder till ett minskat tobaksbruk med tanke på att tobak redan är dyrt. Fast viss effekt har det nog ha. För det andra måste man ta i beaktande vilka negativa konsekvenser en höjd skatt för med sig?

Tidigare skattehöjningar på tobak har visat sig leda till en ökning av inte minst cigarettsmuggling. 1998 var dåvarande regering tvungen att sänka tobaksskatterna med 25-30 procent efter att en chockhöjning av skatten 1997 inneburit en dramatisk ökning av den illegala handeln.

Redan idag är tillgången på illegala cigaretter allt för god i Sverige. Det handlar dels om rena förfalskningar, dels om insmugglade originalprodukter. Kopiorna är oftast så skickligt gjorda att kunderna inte kan se skillnaden, vilket gör att de butiksägare som säljer lagliga produkter hamnar i ett konkurrensmässigt underläge.

Det kanske är dags att leta efter nya lösningar. Ett alternativ som tål att tänkas på är möjligheten att byta systemet med högsta pris som vi har idag mot ett fastprissystem. Trots att ett fastprissystem känns främmande från ett liberalt perspektiv kan det försvåra försäljningen av de billiga och inte sällan olagliga cigaretter. Vi har ju ”fast pris” på alkohol över disk i Sverige. Samma borde kanske kunna gälla tobak. Fast bäst är ju om ingen röker över huvud taget.

Kommentarer

...och sen gäller det att inte blanda ihop snus och cigaretter, som, trots att båda innehåller tobak, har helt olika skadeverkningar.

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018