Minskad barnfattigdom

Barnfattigdomen har på tio år minskat med 30 procent. Om vi ser till det det absoluta fattigdomsbegreppet. Det är bra. Jobblinjen, kampen mot utanförskapet och upprustningen av vårt utbildningsväsende är några viktiga delar i detta arbete.

Rädda Barnens utspel idag är trots detta viktigt. Trots att de där fokuserar på det relativa begreppet. Mycket är gjort, men mer är att göra. Självklart drabbades barnen också i Sverige när arbetslösheten växte i den globala finanskrisens spår. Arbetslösa föräldrar leder till fattigare barn. Men nu minskar arbetslösheten igen. Om det går bra för Sverige riskerar den relativa fattigdomen att öka. Inte minst så länge det under årtionden uppbyggda utanförskapet består. Med kraftiga ekonomiska problem, konkurser och börskollapser så är det inte ovanligt att den relativa fattigdomen minskar, men är det bra?

Fråga barnen i Grekland, Storbritannien eller Island hur de drabbas just nu av årtionden av slarviga politiker. I Sverige rullar vi inte fram fattigdomen till våra barn. Vi arbetar för att minska den.

Jobben är fortsatta huvudlinjen. Sedan årsskiftet har t ex arbetslösheten i Örebro län minskat med 1500 personer. Om varje person i snitt har ett barn av dessa personer så är det många barn som lämnat ekonomisk utsatthet och kanske fattigdom i dess förlängning.

Däremot är några av Rädda Barnens förslag värda att gå vidare med. Såsom grundbeloppet i den s k föräldraförsäkringen (som inte är någon försäkring) eller vad gäller nivån på bidragsförskottet då ensamstående inte kan få ut underhåll från den andra föräldern.

Vi ska se vad vi kan få fram i budgetförhandlingarna under sommaren.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018