S torskar utskottsinitiativ om anmälningsplikt

Socialdemokraterna gör sitt bästa för att i alla möjliga frågor försöka binda upp SD, V och MP i majoriteter och ibland i olika utskottsinitiativ.

Idag misslyckades S med sitt upplägg för SD. SD svek S försöket till plakatpolitik och S fick endast V och MP med sig i försöket till ett s k utskottsinitiativ. Det blev dock ett ärende för kammaren pga S-ordförandens utslagsröst. Tveksamt med tanke på att detta kommer att falla i Kammaren.
Folkpartiet ser positivt på den utredning som har tillsatts för att löpande lämna förslag för att motverka denna typ av brottslighet. Vi vill fortsätta att hitta ytterligare åtgärder mot våld, skadegörelse och annan brottslighet i samband med idrottsarrangemang.

Den samordnare som regeringen har tillsatt kan, inom ramen för sitt uppdrag, ta upp
frågan om anmälningsplikt och lämna ett delbetänkande så fort frågan är
färdigutredd. Det meddelade Per Unckel själv vid Folkpartiets seminarium om s k huliganism för några veckor sedan.

Frågan om s k anmälningsplikt väcker självklart principiellt viktiga frågor om grundlagsfästa rättigheter. Även om vi förespråkar detta som en skärpning bland andra så är det olämpligt att på förhand ange att regeringen ska återkomma med just detta förslag alena och ryckt ur sitt sammanhang bland ett batteri av åtgärder. Det är en ovanlig åtgärd att såsom S och andra vill styra en utredning att komma fram till ett visst förslag; det normala och rimliga är att låta den tillsatta utredaren se över frågan och därefter avgöra om något förslag ska läggas. Därför stödjer inte jag några slafsiga utskottsinitiativ.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018