S, SD och huliganerna

Våldet och ordningsstörningarna som sker i anslutning till idrottsevenemang är oacceptabelt och måste mötas med kraft. Folkpartiet och regeringen har agerat, och fortsätter att agera, med just detta fokus.

Det ingår i den nationelle samordnaren Per Unckels uppdrag att föreslå förändrad lagstiftning, exempelvis rörande anmälningsplikt, om han anser att det är det bästa och mest effektiva sättet att hantera våldet. Ett sådant förslag måste självklart uppfylla grundlagens krav, remitteras samt nagelfaras av lagrådet innan det över huvudtaget kan läggas på riksdagens bord.

Att S, SD, V och MP idag i Riksdagen föregriper utredarens arbete och kräver ett lagförslag, oavsett om det är lämpligt och oavsett vilka synpunkter olika remissinstanser och lagrådet kan tänkas ha, är vrickat. Se även DN.

De kan använda sin de facto majoritet till att söndra regeringsmakten, men det är sakligt sett ett farligt spel man bedriver. Driver de sin armkroksgång för långt får det regera istället. Vill de det?

Regeringen kommer självklart att återrapportera till riksdagen hur det gemensamma initiativet från S, SD, MP och V tas om hand. Rimligt är att Per Unckel lägger ett delbetänkande ganska snart gällande detta och andra tänkbara åtgärder. Men det måste grundlagssäkras innan det kan bli en skarp lag.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018