Reformera EBM

Ekobrottsmyndigheten ska få ett nationellt ansvar för att bekämpa s.k. ekobrott i hela Sverige. I dag ansvarar EBM för ekobrotten i de tre storstadslänen samt Hallands, Blekinge och Gotlands län. Detta enligt den senaste utredningen om myndigheten. Den förra kom fram till att vi borde ha en enda åklagarmyndighet i Sverige. Förslaget är bättre än ingen ändring alls.

På EBM arbetar massor duktiga åklagare, poliser och annan personal. Det är dock ett problem att de bara arbetare med just dessa brott. De flesta grova ekonomiska brott idag inbegriper också annan brottslighet. Vi har ju inte har en särskild myndighet för grova narkotikabrott, människosmuggling och grova rån.

I veckan kom dessutom allvarlig kritik mot delar av verksamhet inom EBM.

Detta talar för att vi borde flytta över EBM till ett sammanhållet än mer effektivt åklagarväsende. Eller rättare sagt lägga ner verksamheten, men tillvarata spetskompetensen, så som den förra utredningen föreslog. Vi har inte råd med ineffektiva organisationer och märkliga myndighetsstrukturer i kampen mot grova brott.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018