Sorglig brottsökning.

Idag presenterar BRÅ de preliminära siffrorna över anmälda brott för 2009. Där med kan vi överblicka 00-talet. Allvarligt är att anmälningar om våldsbrott har ökat under hela decenniet, sammantaget med nästan 50 procent. Antalet rån mot person ökar, fler olaga vapeninnehav och fler mord/dråpförsök samt dessutom fler fullbordade fall av dödligt våld. Detta pekar åter på en obehaglig samhällsutveckling. Ett ljus i detta mörker finns om vi istället tittar på BRÅ:s nationella trygghetsundersökning – här har andelen privatpersoner som utsätts för våld inte ökat sedan 2005.

Statistik är inte lätt, Vad står siffrorna för egentligen. Ökad brottslighet, ökad anmälningsbenägenhet eller kanske både och? Helt säkert är dock att bakom varje brott finns det ett eller flera offer. Människor som får sina liv förstörda, kanske för alltid. Att minska brottsligheten är en av de viktigast välståndsfrågor vi politker har uppdraget att driva. Här är Alliansregeringen på god väg eftersom brotten först måste anmälas, utredas och klaras upp så att de senare kan börja minska.

BRÅ lyfter fram att "bilbrotten" har minskat. Just bilbrott har ju ofta använts som en indikation om ungdomsbrott, och en förhoppning kan ju vara att ett minska antal bilbrott tyder på färre ungdomsbrottslingar. Men, troligtvis är det kansek snarare ett tecken på att bilarna är mer stöldsäkra. Det slogs å andra sidan rekord förra året när det gäller butiksrån. Kurvan pekar skarpt uppåt och larmar om att här måste vi göra mer också från politiskt håll.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018